مجلس نمایندگان در یک اقدام سخاوت‌مندانه به ۱۱ نامزد وزیر از جمع ۱۲ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد داد.
گمانه‎زنی‎ها نیز بر این بود که مجلس نمایندگان در یک روند فرسایشی از سوی حکومت قرار گرفته و به این نامزدان رای خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری دید، بعد از ظهر امروز دوشنبه ۱۳ قوس مجلس نمایندگان با گذاشتن صندوق رای برای وزرای پیشنهادی حکومت به ۱۱ تن آن‎‎ها رای اعتماد داد.
از میان ۱۲ نامزد وزیر پیشنهاد، تنها نرگس نهاد نامزدوزیر معادن و پترولیم با به دست آوردن ۱۰۶ رای تایید، نتوانست اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کند.
۱۱ نامزد وزیر پیشنهادی دیگر به ترتیب :
۱- شهزاد گل آریوبی نامزد وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با اخذ ۱۱۵ رای تایید، ۸۱ رای رد، ۲۲ رای سفید و ۶ رای باطل توانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست بیاورد.
۲- مصطفی مستور نامزد وزیر وزارت اقتصاد با ۱۵۵ رای تایید، ۴۹ رای رد، ۹ باطل و ۱۰ رای سفید موفق به اخذ رای اعتماد نمایندگان شد.
۳- محمد شفیق گل آغا شیرزی نامزد وزیر وزارت سرحدات، اقوام و قبایل هم با کسب ۱۵۸ رای تایید ،۴۹ رای رد، ۱۲ رای سفید و پنج رای باطل برگزیده شد.
۴- طارق شاه بهرامی نامزد وزیر دفاع کسب ۱۴۱ رای تایید، ۶۵ رای رد، ۹ رای سفید و ۹ رای باطل به حیث وزیر دفاع تعیین شد.
۵- نصیر احمد درانی با کسب یک ۱۴۴ رای تایید، ۶۳ رای رد، ۸ رای باطل و ۹ رای سفید بر کرسی وزارت زراعت، آبیاری و مال‌داری تکیه زد.
۶- مجیب‌‌الرحمن کریمی با کسب ۱۲۹ رای تایید، ۷۶ رای رد، ۱۰ رای باطل و ۹ رای سفید به حیث وزیر احیا و انکشاف دهات، تعیین شد.
۷- ویس احمد برمک با کسب ۱۷۳ رای تایید، ۳۵ رای رد، ۱۰ رای سفید و ۶ رای باطل وزیر داخله شد.
۸- حمید طهماسی با کسب ۱۴۹ رای تایید، ۵۵ رای رد، ۹ رای باطل و ۱۱ رای سفید به حیث وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی تعیین شد.
۹- نجیب‌الله خواجه عمری باکسب ۱۲۴ رای تایید، ۷۷ رای رد، ۱۳ رای سفید و ۱۰ رای باطل به حیث وزیر تحصیلات عالی تعیین شد.
۱۰- فیض‌الله ذکی با کسب ۱۲۶ رای تایید، ۷۵ رای رد، ۱۳ رای باطل و ۹ رای سفید توانست به حیث وزیر کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین تعیین شد.
۱۱- یما یاری با کسب ۱۵۶ رای تایید، ۵۶ رای رد، ۱۷ رای سفید و ۵ رای باطل به حیث وزیر فواید عامه تعیین شد.
با آن که این وزرا با سخاوت‎مندی تمام از سوی مجلس تایید شدند، ولی تنها نامزد وزیر زن در این فهرست رد شد.


کد خبر: 19057