وزارت احیا و انکشاف دهات در سال مالی ۱۳۹۶ توانسته تا این دم، ۷۹ درصدِ بودجه‌ انکشافی ۲۷۲.۹میلیون دالری‌اش را به مصرف برساند.
به گزارش خبرگزاری دید، این وزارت از مجموع ۲۷۲.۹ میلیون دالر بودجه‌ انکشافی امسالش، ۲۱۵.۵ میلیون دالر آن را روی پروژه‌های توسعه‌ای هزینه کرده است.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید که با این بودجه، از شروع سال روان مالی ۹۵۲ پروژه تطبیق شده است.
آقای رستمی می‌افزاید: «این پروژه‌ها در سکتورهای تهیه‌ آب آشامیدنی، آبیاری، ترانسپورت، ارتقای ظرفیت، فراهم‌سازی برق و افزایش مصئونیت اجتماعی در ۳۴ ولایت کشور تطبیق و تکمیل شده است.»
به گفته آقای رستمی از مزیت‌های مجموع این پروژه‌های توسعه‌ای، بیشتر از ۳.۱ میلیون شهروند در سراسر افغانستان بهره‌مند شده‌اند.
سخنگوی این وزارت افزوده است: «تعهد وزارت انکشاف دهات این است که تا پایان سال روان مالی، بالاتر از ۸۵ درصد بودجه‌ انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات به مصرف برسد.»
وزارت احیا و انکشاف دهات در سال‌های اخیر، بیشترین میزان مصرف بودجه‌ انکشافی را در میان نهادهای حکومتی داشته و در این زمینه پیشتاز بوده است.
هرچند وزارت احیا و انکشاف دهات توانسته بیشترین میزان بودجه توسعه‎ای خود را مصرف کند، ولی به باور آگاهان حتا این وزارت هم نتوانسته تمام پولی را که برای اهداف توسعه‎ای نهادهای دولتی تادیه می‎شود، مصرف کند.
عدم مصرف بودجه توسعه‎ای از سوی نهادهای حکومتی یکی از چالش‎های چندسال اخیر بوده و عدم مصرف آن باعث افت میزان کار و عدم توسعه بخش‎های مربوطه شده است.


کد خبر: 19047