اطلاعاتی که در اختیار خبرگزاری دید قرار گرفته است نشان می‏ دهد که ریاست اجرایی کشور دست کم ۱۱۰ مشاور دارد و هر مشاور نیز برای خود مشاورانی دارد.
جاوید فیصل معاون سنخگوی ریاست اجرایی می‏‌گوید: داکتر عبدالله تنها ۴۰ مشاور رسمی دارد و باقی مشاورین به گونه افتخاری کار می‌‏کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، این در حالی است که عبدالرزاق سنجر یکی از مشاوران ریاست اجرایی دولت در بخش مرزها، اقوام و قبایل اظهار داشت، مشاوران عبدالله فقط در بخش امور قبایل، اقوام و مرزها، ۸۰ مشاور دیگر در سراسر کشور دارند که در همین زمینه مشاوره ارایه می‌کنند.
وی افزود که مشاوران عبدالله در بخش قبایل، اقوام و مرزها ۱۰ نفر هستند که در یک کمیته بزرگ با یکدیگر بصورت مشترک کار می‌کنند و کمیته‌های دیگری هم در حوزه‌های جنوب غرب، شرق و شمال شرق کشور هستند که در زمینه‌های امنیتی، حمل‌ و نقل و امور جوانان فعالیت دارند.
با این حال، وی اظهار داشته است که این مشاوران به سه بخش تقسیم می‌شوند که بخش اول آن‌ها به طور رسمی در تشکیلات دولت حضور دارند، بخش دوم این مشاوران بر اساس قراردادهایی جهت مشاوره استخدام شده‌اند و بخش سوم مشاوران که تعدادشان بیشتر است، به صورت افتخاری با ریاست اجرایی دولت کابل همکاری می‌کنند.
گفته می‌شود که ۱۰ نفر از مشاوران خاص ریاست اجرایی که در کاخ سپیدار هستند، ماهانه ۴ تا ۶ هزار دالر معاش دریافت می‌کنند و مشاوران قراردادی نیز ماهانه هزار تا ۱۵۰۰ دالر معاش دارند.
گفته می‎شود که مشاوران افتخاری معاش رسمی ندارند اما برخی دیگر از مشاوران هم، در چارچوب نهادهای دولتی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر معاش دریافت می‌کنند.
چندی قبل برخی از رسانه‌ها از وجود ۲۰۰ مشاور برای اشرف غنی خبر داده بودند که از سوی سخنگوی ریاست جمهوری رد شد.
از سویی‎هم، برخی از کارشناسان بر این باورند که گماشتن این همه مشاور توسط سران دولت وحدت ملی، امتیازدهی به حامیان انتخاباتی آن‎ها است.
با این همه، علی افتخاری آگاه امور سیاسی کشور در صحبت با خبرگزاری دید می‏‌گوید، داکتر عبدالله خودش هیچ گونه صلاحیتی در امور کشور ندارد و این شمار مشاور کسانی‎اند که در مبارزات انتخاباتی برای ایشان کمپاین کرده‏اند.
اختر سهیل


کد خبر: 19122