مجلس نمایندگان دیروز دوشنبه، در یک اقدام سخاوت‌مندانه به ۱۱ نامزد وزیر از جمع ۱۲ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد داد.
گمانه‎زنی‎ها نیز بر این بود که مجلس نمایندگان در یک روند فرسایشی از سوی حکومت قرار گرفته و به این نامزدان رای اعتماد خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری دید، اما یک عضو مجلس نمایندگان می‏گوید، برخی از نامزد وزیران پیشنهادی کابینه برای گرفتن رای اعتماد از سوی مجلس، برای نمایندگان دالر توزیع کرده بودند.
به گفته این عضو مجلس، برخی از نمایندگان با نامزد وزیران معامله کرده و با گرفتن پول به آن‎ها رای اعتماد دادند.
پیش از این نیز، ازامتیازگیری‎های نمایندگان مجلس در بدل دادن رای اعتماد به نامزد وزیران گزارش‎هایی فاش شده است.
این عضو مجلس که نمی‏خواهد نامی از وی برده شود، به خبرگزاری دید می‏گوید: معامله کردن در مجلس نمایندگان به یک امر معمول مبدل شده است.
روز گذشته مجلس نمایندگان به ۱۱ نامزد وزیر از ۱۲ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت رای اعتماد داد، ولی تنها نامزد وزیر زن را رد کرد که این مسئله باعث بروز واکنش‎های زیادی در میان فعالان حقوق زن شد.


کد خبر: 19126