رنگین دادفر سپنتا وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی حکومت حامد کرزی، در کتاب « سیاست افغانستان، روایتی از درون » نوشته است:« تعهد من با خودم همین بود که در حضور رییس باور‏هایم را پنهان نکنم و آشکارا اگر با وی تفاوت نظر داشته باشم، نظراتم را با کرزی در میان بگذارم.»
به گزارش خبرگزاری دید، سپنتا در ادامه نوشته است: روزی در نشست وزیران از چاپلوسی‌‏های برخی از وزرا چنان برآشفته شدم که گفتم از خدا بترسید، آدم از مادر دیکتاتور به دنیا نمی‌‏آید، شرایط اجتماعی، سیاسی و همکاران چاپلوس آدم را دیکتاتور می‌‏سازد.
وی می نویسد که واکنش‏‌هایی از این دست، نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‏‌کرد بلکه موجب می‏شد شماری از وزرا از او متنفر شوند.
با آنکه رنگین دادفر سپنتا از چاپلوسی وزرا در حکومت کرزی یاد کرده است، اما در حکومت اشرف غنی نیز به میزان گسترده جریان دارد. هستند وزیرانی در کابینه رییس‏ جمهور ‏غنی که مشغول چاپلوسی‎اند و از روی همین دلیل، رابطه نزدیکی با شخص آقای غنی دارند.
با این همه، به باور آگاهان سیاسی مقوله چاپلوسی در برهه زمانی بیش از یک و نیم دهه اخیر در افغانستان یک نوع بیماری معمول بوده است.


کد خبر: 19263