ایران به دنبال سقوط حکومت عربستان نیست

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، می‌گوید:  ایران نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت عربستان است

بودجه سال ۱۳۹۶ از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد

به گزارش خبرگزاری دید، بودجه سال ۱۳۹۶ پس از چندین بار ردشدن از سوی نمایندگان پارلمان امروز(دوشنبه، ۲۷ جدی) به تصویب رسید

روسیه خواستار صلح بین‌الافغانی است

وزارت خارجه روسیه، حملات تروریستی اخیر در شهرهای کابل و قندهار را محکوم کرده و خواستار صلح بین‌الافغانی میان حکومت و گروه طالبان شده استنودوهفتمین سالگرد استرداد استقلال کشور خجسته باد!

on .

۲۸اسد به مثابه روز استرداد استقلال کشور همه ساله درکشور تجلیل میگردد اینک یکبار دیگر این روز خجسته فرا رسیده و منحیث یکروز تاریخی وشکوهمند نسل کنونی کشور از آن تجلیل به عمل خواهند آورد.

تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان روزهای گونا گون را درخود جا داده است، یکی از این روزهای بیاد ماندنی وپرافتخار همین روز بیست وهشتم اسد است که منحیث سمبول آزادی کشور از استعمار انگلیس پذیرفته شده است. نودوهفت سال پیش یعنی بتاریخ بیست وهشتم اسد سال ۱۳۹۸هجری شمسی استقلال افغانستان اعلان گردید، وصفحه جدید درتاریخ کشور گشوده شد. هرچند انگلیس، کشور نبود که بساده گی بتوان ازچنگش رهایی یافت ولی رویهمرفته بنابر شکست های مدهش که متقبل گردید ونتوانست سد راه آزادی واستقلال مردم شجاع افغانستان گردد تن به پذیرش استقلال کشور ما داد ، این درحالی بود که به مداخلات مخفیانه خود ادامه داده و تادیر زمانی این مداخلات پنهانی محسوس بود.

انگلیس ازاینکه تا مدت طولانی بعد از استقلال افغانستان همسایه شرقی ما هندوستان را زیر سلطه خود داشت و ازسوی هم با مداخله واستفاده ازخط دیورند توانسته بود ازطرق مختلف اوضاع افغانستان را زیر نظارت داشته و شرایط مداخله را ازقبل برای خود مهیا دیده بود. ولی هرطوری که بود افغانستان بطور رسمی آزادی خود راحاصل نموده بود ومنحیث یک کشور مستقل در معاملات بیرونی خود عمل مینمود.

هرچند استقلال افغانستان آنقدرهم دیر پا نبود وبار دیگر یعنی شش دهه بعد از استرداد استقلال ازدست انگلیس مورد تجاوز اتحاد شوروی قرار گرفت که لله الحمد با شهامت و مقتبل شدن قربانی های فراوان از سوی مردم کشورما وحس آزادی خواهی را که این مردم دارند استقلال خود را دوباره بدست آوردند.

واین که چرا تنها افغانستان همواره مورد تجاوز قرار گرفته است ؟ وبخصوص اینکه چرا حیات سیاسی کشور ما از پستی وبلندی های زیادی برخوردار بوده، ومردم کشور ما بخاطر بدست آوردن آزادی وادامه مبارزات برحق شان که به اثر تقاضاهای دینی وملی شان صورت گرفته مشکلات زیاد را متحمل شده اند؟ به پاسخ های قناعت بخش ضرورت دارد تا اگر بتوانند با درک وتشخیص این معضل بتوانند از مشکلات آینده خود جلوگیری نمایند.

به نظر صاحب نظران چند عامل مهم سبب آن میشود تا کشور ما همواره مورد تاخت وتاز وتجاوز آشکار ومخفیانه قدرت های بزرگ نظامی و منطقه قرار بگیرد.

- یکی از این عوامل مهم موقیعت جغرافیایی کشور مااست ، مردم افغانستان با شهامت وسرسپاری شان کشور کوچک وبانفوس کم را درمرکز چند کشور مهم جهان یعنی ، شوروی سابق ، پاکستان ، هندوستان ، ایران وچین حفظ نموده است ، که این موقیعت به شکل طبعی مورد تاخت وتاز وتجاوز فرصت طلبان قرار میگیرد.

- عامل مهم دیگر که افغانستان را درمحراق برنامه های متجاوزین قرار داده منابع سرشار ودست نخورده طبیعی این کشور است که کشورهای حریص را همواره تشویق نموده به آن تجاوز نمایند که خوشبختانه تاکنون اکثر آنها در نیات شوم شان ناکام وبدنام درمانده اند.

- عامل سومی وبسیارمهم عامل داخلی کشور است، عدم توجه به وحدت ملی، ضعف وخود خواهی حکومت های که قدرت سیاسی افغانستان را به عهده داشته اند، کم سوادی ودربرخی مواقع کسالت و تنبلی مردم باعث آنشده تا فرصت طلبان ازآن استفاده نموده و مسبب مداخلات دیگران به کشور ما گردد.

علاوه براین سه عامل مهم اسباب وشرایط دیگر هم هستند که کشور ما را به پیامد های گذشته مواجه ساخته است.

بناءً مردم افغانستان با تشخیص این عوامل ضرورت دارند تا برای دفع آن مجاهدت نمایند.

همانطوریکه یک شخص به افتخارات خود خوش میشود یک کشور نیز درصورتیکه افتخار داشته باشد به خود میبالد، وافتخار درنتیجه آزادی و متقبل شدن زحمت بدست می آید، یک مثال ساده همین مسابقات ورزشی است ، ما می بینیم زمانیکه یک کشور در مسابقات جهانی برنده میشود یا حد اقل درسطح منطقه قهرمانی بدست میاورد مردم آن از فرط خوشی درلباس نمیگنجد به سرکها ریخته خوشی و افتخار خود راظاهر مینمایند، درحالیکه حفظ استقلال وآزادی وبدست آوردن افتخارات ملی بارها لذت بخشتر از آن است.

مردم افغانستان هم باید نه تنها اینکه بخاطر بدست آوردن آزادی متقبل قربانی ها شوند بلکه مهمتر از آن حفظ آن است ، تاریخ ما گواه است که ما همیشه توانسته ایم آزادی رابدست بیاوریم ولی دوباره متاسفانه آنرا ازدست داده ایم، تاریخ کشور ما حماسه های میرویس خان، احمد شاه بابا، وزیر محمد اکبر خان ، محمد جان خان وردگ، ایوب خان ، میرمسجدی خان ، ملالی ، ملامشک عالم ... را بیاد دارند، تاریخ چند سال پیش ما مجاهدین راه آزادی وجانبازی های شان را درخود حفظ نموده است، قربانی های را که مردم ما داده اند ، مشکلات را که زن ، مرد ، طفل وکلان میهن دیده است، ویرانی های را که زمین وباغ وخانه مادیده است ... بیاد دارند بناءً مهم است زمانیکه که آزادی را بدست میاوریم آنرا حفظ نیز نمایم. ویگانه راه حفظ آن همانا اتفاق باهمی ، چنگ زدن به خواست های ملی ودینی ، زحمت در راه کسب دانش و پیشرفت اقتصادی ودانستن ارزش آزادی واستقلال است که باید غرایز یادشده را درخود تحریک نموده از این راه هم آزادی را بدست آورد وهم آنرا حفاظت نمود.

تصاویر برگزیده

  • افتتاح بازسازی قصر دارالمان توسط رییس جمهور
  • افتتاح بازسازی قصر دارالمان توسط رییس جمهور
  • افتتاح بازسازی قصر دارالمان توسط رییس جمهور