آخرین اخباراجتماع

آغاز کمپاین واکسین پولیو در فراه

افتتاح این پروگرام قبل از ظهر امروز با حضور محمد یونس رسولی معاون والی فراه، نماینده وزارت صحت عامه، انجنیر سرور فراهی رییس دفتر یونسف، نماینده دفتر WHO در دفتر کاری معاون مقام ولایت فراه صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد یونس رسولی معاون والی فراه از تمامی مردم فراه خواست که با دادن دو قطره واکسین پولیو طفل شان را از فلج دایمی نجات دهند.
وی اظهار داشت که مرض پولیو تداوی ندارد لطفا وقایع کنید.
قابل ذکر است که در این دور دو صد و هشت هزار(۲۰۸۰۰۰ ) طفل زیر ۵ سال در تمام فراه تارگیت شده که در این پروسه ۶۰ کوردیناتور، ۲۰۵ سوپروایزر و ۱۷۲۰ رضاکار مصروف کاراند.
گفتنی است که این پروگرام پنج روز دوام خواهد کرد و در تمام ولسوالی‌ها و مرکز ولایت فراه تطبیق می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا