آخرین اخبارافغانستانعکس خبری

آلبوم عکس، سیلاب‌های مدهش ولایات در چند قاب

در دو روز گذشته سیلاب‌های مدهشی ۱۲ ولایت را زیرو رو کرد و دست کم ۱۲۲ کشته و ۱۴۷ زخمی برجای گذاشت. این سیلاب‌ها علاوه از جان باشندگان ولایات مختلف، زندگی و تمام دارو ندار آنان را نیز با خود برد. تاکنون برآوردی از میزان خسارات منتشر نشده است. شما ویرانی‌های گذر سیل را در این آلبوم تماشا می‌کنید.

This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۸-۵۶.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۸-۵۰.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۰۲.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۰۸.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۱۳.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۱۹.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۲۳.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۲۸.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۳۶.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۴۱.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۴۸.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۱-۵۹-۵۶.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۰۰-۱۴.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۰۰-۲۰.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۰۰-۲۷.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۰۰-۳۷.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۰۰-۴۲.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۰۰-۵۲.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۰۱-۲۷.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۱۵-۳۷-2.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۱۵-۵۱.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_۲۰۲۰-۰۸-۲۷_۰۲-۱۵-۵۷.jpg

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا