آخرین اخبارسیاست

آماده‌گی حکومت برای آتش‌بس در ایام عید

محمد اکرم خپلواک نماینده رییس جمهور در امور سیاسی و رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گفته که حکومت برای اعلام آتش‌بس در روزهای عید قربان آماده‌گی کامل دارد.محمد اکرم خپلواک نماینده رییس جمهور در امور سیاسی و رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گفته که حکومت برای اعلام آتش‌بس در روزهای عید قربان آماده‌گی کامل دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای خپلواک افزود که رییس جمهور بیرق صلح را به دست علما داده است و هر طرح که به منظور جلوگیری از خشونت‌های جاری در کشور از سوی علما پیشنهاد شود، مورد قبول حکومت قرار خواهد گرفت.
او بیان داشت که حکومت نیز طرفدار آتش‌بس دوامدار در کشور است و رییس ‌جمهور در مورد اعلام آتش‌بس در روزهای عید قربان پس از مشوره با اقشار مختلف کشور به ویژه علمای دینی تصمیم خواهد گرفت.
به گفته او، آتش‌بسی که در روزهای عید فطر اعلام شد و مورد استقبال غیر منتظره مردم قرار گرفت، تجربه‌‌ خوبی برای دولت بود و با توجه به آن، در روزهای عید قربان نیز اگر آتش‌بسی اعلام شود بر مبنای میکانیزم مشخص خواهد بود.
آقای خپلواک تاکید کرد که حکومت برای تحقق صلح در کشور از هرگونه ابزار مفید استفاده خواهد کرد.
این در حالی است که حکومت همزمان با عید فطر گذشته در سراسر کشور آتش‌بس یک هفته اعلام کرد که برای ده روز دیگر تمدید هم شد؛ اما طالبان فقط در سه روز عید آتش‌بس اعلام کردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا