آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

آیا تعهدنامه رهایی علی‌پور از یک ماه پیش است؟

این مسئله از دو حالت خارج نیست؛ یا یک اشتباه صورت گرفته و غیر عمدی تاریخ یک ماه پیش زیر امضای معاون دوم است و یا سناریوی بازداشت و رهایی علی‌پور با قید وثیقه به منظور مهار او، از یک ماه پیش آماده و امضا شده بود.


شامگاه روز گذشته علی‌پور با قید وثیقه و ضمانت بالاحضار رها شد.
گذشته از این که در تعهدنامه به چه نکاتی پرداخته شده و چقدر می‌تواند فرماندهان همانند علی‌پور را از عصبیت و عصیانگری علیه نظامی که متهم به انحصار، استبداد و قوم‌گرایی باز می‌دارد، یک نکته خیلی قابل توجه است و آن این که تاریخ امضای محمد سرور دانش در بالای برگه تعهد بر می‌گردد به یک ماه پیش.
( ۸/۵/ ۱۳۹۷) تاریخی است که در زیر امضای معاون دوم ریاست جمهوری نوشته شده.
این مسئله از دو حالت خارج نیست؛ یا یک اشتباه صورت گرفته و غیر عمدی تاریخ یک ماه پیش زیر امضای معاون دوم است و یا سناریوی بازداشت و رهایی علی‌پور با قید وثیقه به منظور مهار او، از یک ماه پیش آماده و امضا شده بود.
در هردو صورت دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم مسئول است که پاسخ بدهد و روشن کند که موضوع واقعاً از چه قرار بوده.
ذهن انسانی به صورت طبیعی می‌رود به سوی « توطئه» و این مسئله کاملاً عادی است که سناریوی توطئه مطرح شود.
اکنون مردم حق دارند بدانند که در پس پرده چه گذشته و چه جریان داشته است.
با توجه به حرف حدیث‌هایی که در روز بازداشت علی‌پور رد و بدل می‌شد، این سناریوی توطئه قوت می‌گیرد.
مردم در همان روز تبصره می‌کردند که علی‌پور در اثر یک توطئه به کابل کشانده شده و سپس بازداشت گردیده است.
چهره‌های مطرح قومیت هزاره، از جمله جناب معاون دوم ریاست جمهوری از سوی مردم متهم به این توطئه شده است.
اکنون به خاطر روشن شدن مسئله و این که واقعاً تاریخ زیر امضا یک اشتباه انسانی بوده، باید دفتر آقای دانش پاسخ درخور بدهد. در غیر آن همان سناریوی توطئه قوت گرفته و احتمال آن می‌رود که دیگر مردم هرگز بالای حکومت و حکومتیان باور نداشته باشند.
شکوهمند- خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا