آخرین اخبارافغانستانامنیت و حوادثدیدگاه

ابعاد جنگ نرم را بشناسید!

نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پایدار و با دوام خواهد بود. هدف اصلی در جنگ نرم تغییر باورها و اعتقادات است، چنانچه این تغییر حاصل گردد به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه میسر نمی‌باشد.

عرصه‌های جنگ نرم شامل؛عرصه سیاسی ، عرصه فرهنگی و عرصه اجتماعی است. جنگ نرم به دلیل پیچیدگی و اتکا به قدرت نرم از ویژگی‌های بسیار زیاد و متنوع برخوردار است که مهمترین آن‌ها را در این جا به صورت مختصر می‌آوریم:
۱- جنگ نرم در پی تغییر قالب های جامعه و ساختار سیاسی است
۲- آرام ، تدریجی و زیرسطحی است
۳- جنگ نرم نمادساز است، تصویری شکست خورده، ناامید و مایوس از حریف ارائه می‌شود و در مقابل مهاجم با نمادسازی و تصویرسازی، خود را پیروز و موفق نشان می‌دهد، در این ویژگی عملیات روانی در حد اعلای خود انجام می‌شود.
۴- پایدار و بادوام است، نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پایدار و با دوام خواهد بود. هدف اصلی در جنگ نرم تغییر باورها و اعتقادات است، چنانچه این تغییر حاصل گردد به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه میسر نمی‌باشد.
۵- جنگ نرم پر تحرک و جاذبه دار است، جنگ نرم که به صورت تدریجی و آرام شروع می‌شود، در نقطه‌ای به دلیل ایجاد جاذبه‌های کاذب، خود جامعه هدف را برای تحقق اهداف به کار گرفته واز این طریق بر دامنه تحرکات آن افزوده می‌گردد، در واقع با گذشت زمان بسیاری از بازیگران و حتی بازیگردانان جنگ نرم به صورت خواسته یا ناخواسته از درون جامعه هدف، به استخدام کارگزاران اصلی جنگ نرم در می‌آیند.
۶- جنگ نرم هیجان ساز است – با نمادسازی‌ها – اسطوره سازی‌ها و خلق ارزش‌های جدید در جنگ نرم از احساسات جامعه هدف نهایت استفاده انجام می‌گیرد. مدیریت احساسات یک رکن در مهندسی جنگ نرم به حساب می‌آید، در مدیریت احساسات تلاش می‌شود از احساسات و عواطف جامعه هدف به عنوانی پلی برای نفوذ در افکار و اندیشه‌ها برای ایجاد تغییر و دگرگونی در باورها استفاده شود. احساسات و عواطف به دلیل تحریک پذیری زمینه‌های خلق بحران را فراهم می‌سازد.
۷- جنگ نرم آسیب محور است – دشمنان در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسیب جامعه هدف در حوزه‌های ذکر شده فعالیت های خود را سامان داده و با خلق آسیب‌های جدید، بر دامنه تحرکات خود می‌افزایند.
۸- جنگ نرم چند وجهی است – در این جنگ از تمامی علوم، فنون، شیوه‌ها و روش‌های شناخته شده و ارزش‌های موجود استفاده می‌گردد.
۹- جنگ نرم تضاد آفرین است – به مرور بر دامنه این تردیدها افزوده شده تا در نهایت به ایجاد تغییرات اساسی در باورها و ارزش‌ها دست یابد.
۱۰- جنگ نرم از افزار روز استفاده می‌کند از ظرفیت‌های فضای مجازی، ماهواره، گوشی همراه و…در این جنگ استفاده می‌شود.

نویسنده

شمس حقجو

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا