افغانستاناقتصاد و توسعه

اتاق‌ تجارت و صنایع از افزایش همکاری‌ تجاری میان افغانستان و ایران خبر داد

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع کشور، گفت: ایران برای تجار افغانستانی در ۲ بخش تجارت و ترانزیت سهولت‌های زیادی فراهم کرده و تجارت سالانه این کشور تا ۲ میلیارد رو به افزایش است.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع، گفت: ایران راه‌های ساده تجارت و ترانزیت را برای تجار افغانستانی ایجاد کرده و در مدت زمان اندک توانسته است که در تجارت با افغانستان جایگاه پاکستان را اتخاذ کند.

این مسئول اتاق‌های تجارت و صنایع گفته است: تجارت سالانه افغانستان با ایران نزدیک به ۲ میلیارد دالر افزایش یافته است.

به نقل از خبرگزاری فارس، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع همچنان گفت: ایران برای تجار افغانستانی در ۲ بخش تجارت و ترانزیت سهولت‌های زیادی فراهم کرده که همچنان رو به افزایش است.

از سوی دیگر، شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نیز گفته است که دولت وحدت ملی می‌خواهد با تمام کشورهای همسایه رابطه تجارتی خوب داشته باشد.

وی افزود: اکنون افغانستان، افغانستان قبلی نیست و ما با کشورهای مختلف تجارتمان را آغاز کرده ایم.

معاون اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، افزود: پاکستان از راه مناسب در بخش تجارت و ترانزیت با ما پیش نمی‌رود و اکنون ایران جایگزین خوب برای تجاران افغانستانی است.

ودصم( روزنامه اقتصادی افغانستان) نوشته است: افغانستان همه‌ساله حدود ۱۰ میلیارد دالر روابط بازرگانی با کشورهای مختلف دنیا دارد که در حال حاضر جای پاکستان را ایران به خود اختصاص داده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا