آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

اداره موقت گفتمان انتخابات را زیرشعاع قرار داد

در حال حاضر، افکار عمومی کشور اندکی نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سرد شده و در حوزه مذاکره با طالبان و ایجاد اداره موقت بیشتر از هر زمانی دیگر مشکوک است.


این روزها، بحث صلح و ایجاد اداره موقت، انتخابات ریاست جمهوری دور جدید را زیر شعاع برده است و این گفتمان کلان ملی به حاشیه رفته است. بربنیاد تقویم کمیسیون انتخابات، قرار است که انتخابات ریاست جمهوری در ۳۱ حمل سال آینده برگزار شود.
اما با دور دوم ماموریت زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای افغانستان، یک باره حرف از تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و شکل‌گیری اداره موقت زده شد.
زلمی خلیلزاد با رهبران حکومت وحدت ملی و شماری از چهره‌های سیاسی کشور بحث تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد اداره موقت را مطرح کرده است. منابع خبر می‌دهند که ایتلاف بزرگ ملی هم با این دو موضوع به صورت مشروط موافق است.
براساس گزارش‌ها، زلمی خلیلزاد شش ماه ماموریت دارد تا روند صلح را با طالبان به نتیجه برساند. اما حرف ریاست جمهوری چیزی دیگر است. سخنگویان ریاست جمهوری با رد تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت موقت می‌گویند که انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار خواهد شد.
برخی از رسانه‌های غربی گزارش می‌کنند که اولویت کاخ سفید در افغانستان روند صلح و گفت‌وگو با طالبان است نه انتخابات ریاست جمهوری.
شماری از جریان‌های سیاسی با تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و شکل‌گیری اداره موقت مخالف هستند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی گفته انتخابات باید در زمان تعریف شده اجرا شود و تاکید کرده که ایجاد اداره موقت تکرار کنفرانس «بن» است.
با این همه، تکلیف انتخابات ریاست جمهوری اندکی مبهم شده است که آیا برگزار می‌شود یا نه. ایتلاف بزرگ ملی گفته با این کمیسیون و شخص آقای غنی، شفافیت انتخابات ریاست جمهوری محال است.
در حال حاضر، افکار عمومی کشور اندکی نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سرد شده و در حوزه مذاکره با طالبان و ایجاد اداره موقت بیشتر از هر زمانی دیگر مشکوک است. مردم نگران است که مبادا امریکایی‌ها کشور را به طالبان واگذار و خود فرار کنند.
به باور نویسنده، چنانچه بارها تاکید صورت گرفته است، حکومت باید در مورد شکل‌گیری ایجاد اداره موقت و تعلیق انتخابات ریاست جمهوری با مردم صحبت کند.
یک باور این است که با ایجاد اداره موقت، طالبان شریک نظام می‌شوند و این مسئله برای خیلی‌ها در کشور نگران کننده است.
اختر سهیل _ خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا