آخرین اخباراسلایدشوافغانستانسیاست

ارزش‌های افغانستان معامله نمی‌شود

با دست‌رسی مستقیم و دست اول از مذاکرات، برای شما اطمینان می‌دهم که ارزش‌های افغانستان‌شمول مانند تمامیت ارضی و خاک، حاکمیت یگانه و ملی، قانون اساسی و روندی که در محور و مدار آن می‌چرخد و استقلال کشور هرگز قابل مذاکره و بحث نیست. هرگز و این هرگز را هرچه درشت‌تر و زرین‌تر حک کنید.

با دست‌رسی مستقیم و دست اول از مذاکرات، برای شما اطمینان می‌دهم که ارزش‌های افغانستان‌شمول مانند تمامیت ارضی و خاک، حاکمیت یگانه و ملی، قانون اساسی و روندی که در محور و مدار آن می‌چرخد و استقلال کشور هرگز قابل مذاکره و بحث نیست. هرگز و این هرگز را هرچه درشت‌تر و زرین‌تر حک کنید.
لطفاً روی این ارزش‌ها اصطلاحات تکراری مانند خط سرخ، ممنوعه، اختصاصی و غیره نگذارید. این ارزش‌ها مبنای بود یک ملت است و هیچ دولت-ملتی مبنای بود و هستی خویش را به بحث نمی‌گذارد. به شایعات و جعل که هدفش مکدر سازی فضا و تضعیف روحیه همبستگی ماست باور نکنید.
چه زیبا گفته‌اند که وطن تنها میراثی است که هرگز نمی‌توان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت. به خودتان و به خودما به عنوان مالکان اصلی این خاک باور داشته باشید. من یقین دارم که دارید. تا که بابا وهندوکش پابرجاست مالکیت ما براین خاک نیز پا برجاست. به آبادی بیندیشید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا