آخرین اخباراجتماعافغانستان

ارزیابی ۳۴۹ مورد محیط‌زیستی برای جلوگیری از آلودگی هوا در دو ماه گذشته

شهر کابل به دلیل انکشاف غیرپلانی در سال‌های گذشته، با مشکل آلودگی هوا مواجه است، میزان آلودگی هوا در فصل زمستان به معضل جدی تبدیل شده و قابل نگرانی حکومت و مردم است، اما اداره ملی حفاظت محیط زیست در هماهنگی با دیگر اداره‌های حکومتی برنامه‌های را روی دست دارد، تا از آلودگی جلوگیری کند.

شهر کابل به دلیل انکشاف غیرپلانی در سال‌های گذشته، با مشکل آلودگی هوا مواجه است، میزان آلودگی هوا در فصل زمستان به معضل جدی تبدیل شده و قابل نگرانی حکومت و مردم است، اما اداره ملی حفاظت محیط زیست در هماهنگی با دیگر اداره‌های حکومتی برنامه‌های را روی دست دارد، تا از آلودگی جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری دید، شاه ‌زمان میوندی رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست که در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد، تاکید کرد که آلودگی هوا دلایل متعدد دارد که افزایش ساخت و سازغیر پلانی، خامه بودن سرک‌ها، نبود ترانسپورت منظم شهری، کمبود ساحات سبز، عدم دسترسی به برق منظم و مهم‌تر از همه استفاده از مواد سوخت آلوده کننده در فصل زمستان مانند ذغال سنگ را شامل می‌شود.
آقای میوندی تصریح کرد که مبارزه با آلودگی هوا با کار اداره‌های مختلف حکومتی ناممکن است، بلکه نقش سکتورهای مختلف مانند؛ سکتورخصوصی، جامعه مدنی، رسانه‌ها، علمای کرام، مراجع علمی و شهروندان ضروری است.
رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست همچنان گفت که از یک ‌سال به ‌این‌ سو رهبری دولت توجه جدی جهت کاهش آلودگی هوا روی دست گرفته که در فاصله سه ماه اخیرسال جاری، دو حکم در مورد آلودگی هوا صادر گردیده و مکلفیت‌های مشخص به ادارات‌ و وزارت‌خانه‌ها در آن تعیین گردیده است.
او تصریح کرد که دو پلان، یکی برای شهر کابل و دومی برای ولایت‌ها، تهیه و تصویب شده که در پلان پنج ساله روی جلوگیری، کاهش و مدیریت آلودگی هوای شهر کابل به ۲۵ وزارت‌خانه و اداراه دولتی وظایف مشخص تحت ۱۳ سکتور که در برگیرنده بیش‌تر از ۵۰ مورد می‌شود تشخیص گردیده است.
رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت: «پس از تصویب، پلان متذکره اداره ملی حفاظت محیط زیست در مورد عملی شدن آن اجراآت ذیل را انجام داده که ارایه و شریک ساختن پلان پنج ساله در دو جلسه کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا، توضیح و تشریح پلان از طریق کنفرانس‌ها، ارسال پلان متذکره به تمام ادارات با میکانیزم تطبیقی آن، تهیه پلان آگاهی دهی برای پلان عمل در همکاری با ادارات ذیربط، جلسات متعدد با رسانه‌ها، اصناف و ادارات را شامل می‌شود.»
آقای میوندی گفت که اداره ملی حفاظت محیط زیست در زمستان سال گذشته،۱۱ مورد پلان زمستانی داشته که ۸۰ درصد آن تطبیق شده است.
او افزود که در دوماه گذشته ۳۴۹ مورد ارزیابی را انجام داده‌اند که شامل، نظارت از داش‌های خشت پزی، ریگریشن‌ها، حمام‌ها رستورانت‌ها بوده که گزارش آن به اداره‌ها مربوط ارایه شده است.
قرار است در هفته‌های آینده به همکاری شهرداری کابل کمپاین آگاهی دهی در مورد آلودگی‌هوا و تهیه و توزیع ماسک به شهروندان آغاز می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا