آخرین اخبارافغانستانروند صلحسیاست

ارگ: رییس جمهور در هیچ سفر پنهانی به پاکستان نرفته است

ارگ ریاست جمهوری با تکذیب کردن بازدیدهای پنهانی رییس جمهور غنی از پاکستان، می‌گوید که آخرین سفر رسمی آقای غنی به پاکستان در سال ۲۰۱۹ بود.

ارگ ریاست جمهوری با تکذیب کردن بازدیدهای پنهانی رییس جمهور غنی از پاکستان، می‌گوید که آخرین سفر رسمی آقای غنی به پاکستان در سال ۲۰۱۹ بود.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد امیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه‌ها گفته است که آخرین مسافرت رییس جمهور به پاکستان در سال ۲۰۱۹ بود.
امیری می‌گوید: «آخرین مسافرت رییس جمهور به پاکستان در جون سال ۲۰۱۹ بود، بعد از این تاریخ وی تاکنون به پاکستان هیچ سفری رسمی یا غیررسمی نداشته است».
این در حالی‌ست که یک روزنامۀ پاکستانی چند روز قبل گفته بود که رئیس جمهور غنی برای بهبود روابط دو کشور چند سفر پنهانی به این کشور کرده است.
در چند ماه گذشته برخی از سیاسیون افغانستان به شمول رییس مجلس، دیدارهای متعددی از پاکستان داشتند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا