آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

از اشرف فراری تا حشمت مدعی؛ فرافکنی خیانت با توهین به خبرنگاران!

زمانی که حشمت غنی چنین به رسانه‌ها و خبرنگاران می‌تازد، در واقع نمایانگر پیروزی جبهه آزادی بیان بر پوپولیزم اشرف غنی، هوچی گری حشمت غنی و فاشیزم قومی است که از سوی غنی در هفت سال گذشته دامن زده شد تا کشور به چنین روزی بیفتد

اشرف فراری

مصاحبه کوتاه حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی احمدزی رییس جمهور فراری کشور با شهباز ایرج گوینده افغانستان انترنشنل پر از هوچی‌گری، فرافکنی و عصبانیت ناشی از ناتوانی و ضعف شخصیت بود. حشمت غنی احمدزی در این مصاحبه عبای دفاع از کارنامه اشرف غنی احمدزی را پوشیده و یک تنه در پی آن بود که تمام ناکامی‌ها و ناتوانی‌های هفت ساله حکومت غنی را حواله دیگران کند.
در فلم نابخشوده اثری از کلینت ایستوود که در ژانر وسترن ساخته شده، جوانکی جایزه بگیر و مدعی است که بینایی ضعیفی دارد و نمی‌تواند اهداف دور تر از چند متر را تشخیص بدهد. در یک سکانس ویلیام مانی همراه دوست سیاه پوستش به سوی این جوانک می‌روند، ولی او پشت سر هم و بی وقفه شلیک می‌کند، زمانی که این دو نزدیکش می‌رسند، دوست سیاه پوست ویلیام مانی به جوانک می‌گوید که به کی شلیک می‌کردی؟ جوانک پاسخ می‌دهد که به هدفم. اما دوست سیاه پوست ویلیام مانی با حیرت و عصبانیت می‌گوید: تو که داشتی به تمام کاینات شلیک می‌کردی!
وضعیت حشمت غنی هم شبیه همین جوانک در فلم نابخشوده است، او از عصبانیت کور شده و حقایق را نمی‌بیند، ولی تلاش می‌کند که برف بام خود را بر بام دیگران بیندازد. حشمت غنی احمدزی در این مصاحبه هم بر خبرنگاران تاخته و تمام آنان را مقصر سقوط جمهوریت خواند، بی عقل خطاب کرد و در واقع به نحوی خاین قلمداد کرد و هم به سیاسیون تاخته و مشخصاً کرزی را متهم کرد که در سقوط کابل دست داشته است.
اما همین حشمت غنی احمدزی خیانتی را که برادرش اشرف غنی احمدزی در طول هفت سال انحصار قدرت چه در بخش مالی و چه در بخش سیاسی و نظامی علیه کشور روا داشت نادیده می‌گیرد و تلاش می‌کند که او دوباره به کشور برگردد. به زعم حشمت غنی احمدزی عامل اصلی سقوط افغانستان نه فرار اشرف غنی به عنوان سرقوماندان اعلی قوای مسلح و راس امور که انتقاد چند خبرنگار و تیلفون آقای کرزی به طا-لبان بوده است.
بی‌شعوری و بی‌شرمی اگر قیافه می‌اشت بدون شک حشمت غنی احمدزی تجسم عینی آن می‌بود؛ زیرا این آدم مرزهای وقاحت را چنان جا به جا کرد که حتی شیطان نیز باید هفته دو بار نزدش گر بماند و تلمذ کند.
حشمت غنی احمدزی که از گذشته نیز نام نیکی نداشت، بارها علیه اقوام مختلف کشور تاخته و فاشیزم قبیلوی خود را آشکار کرده بود، این بار با تاختن به خبرنگاران و چند سیاست مدار که در هنگام فرار برادرش هیچ نوع مسئولیت حکومتی هم نداشتند، در واقع فرافکنی کرده و می‌خواهد با هوچی گری در یک رسانه خارجی خیانتی را که با نام احمدزی ها از سوی اشرف غنی و امثال حشمت غنی عجین شده، درو بیندازد، ولی ابعاد و حدود خیانت فرار غنی و در نتیجه فرو پاشی نظام و قوای مسلح کشور در حدی نیست که بتوان با یک عصبانیت ساختگی و هوچی گری رسانه‌ای آن را پنهان کرده و ماست مالی نماید. این خیانت افغانستان را ده‌ها سال ضربه زده و باید خانواده غنی پشت اندر پشت اوان آن را بپردازد؛ زیرا حکومت و زمامداری نه مال پدر اشرف غنی بوده و نه میراث قبیله او، زمام داری امانت مردم بوده و این آدم ترسو جبون با فرار خود آن را از هم پاشاند و ویران نمود.
بنا بر این، قال مقال و داد و فریاد حشمت غنی احمدزی و توهین‌های پیهم او به خبرنگاران می‌تواند تلاش در جهت فرافکنی خیانت برادرش و زمینه سازی برای برگشت دوباره او به کشور باشد که در این معنا و مدلول هم سناریوی جعلی او فراتر از حد همان هوچی گری رسانه‌ای نخواهد رفت و اشرف غنی احمدزی همچنان در حسرت برگشت به افغانستان و رویای خوش قدرت باقی خواهد ماند.
آزادی بیان و رسانه‌ها که در پی خود نسلی از خبرنگاران جوان و پرکار را تربیه کرد، شکی نیست که یکی از دستاوردهای درشت دوره بیست ساله پسین در کشور بوده است. خبرنگاران افغانستان با آن که جان شان همواره تهدید می‌شد، اما کار کردند و قربانی دادند تا شمع آزادی بیان در کشور روشن بماند. زمانی که حشمت غنی چنین به رسانه‌ها و خبرنگاران می‌تازد، در واقع نمایانگر پیروزی جبهه آزادی بیان بر پوپولیزم اشرف غنی، هوچی گری حشمت غنی و فاشیزم قومی است که از سوی غنی در هفت سال گذشته دامن زده شد تا کشور به چنین روزی بیفتد.
اما سخن پایانی به عنوان نصیحتی به خانواده احمدزی این است که خوششان بیاید یا نه، در دادگاه تاریخ محکوم هستند و مهر خیانت با هیچ مایع سفید کننده از جبین شان زدوده نخواهد شد.

نویسنده

شکوهمند- خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا