آخرین اخبارافغانستان

از این پس شفاخانه حوزوی هرات از بیماران پول می‌خواهد

مسئولان وزارت صحت عامه کشور تایید می‌کنند که خدمات شفاخانه مرکزی هرات و تمام مراکز صحی دولتی از این پس در بدل پرداخت پول صورت می‌گیرد.مسئولان وزارت صحت عامه کشور تایید می‌کنند که خدمات شفاخانه مرکزی هرات و تمام مراکز صحی دولتی از این پس در بدل پرداخت پول صورت می‌گیرد.
هدف از این اقدام، تجهیز بیشتر مراکز درمانی گفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه، گفته است که در شفاخانه‌های دولتی، هزینه در نظر گرفته شده برای معاینه هر مریض، ۱۰ افغانی و در مقابل هر عملیات جراحی ۵۰۰ افغانی می‌باشد.
به گفته مجروح، این مبلغ ناچیز برای ارائه خدمات بهتر درمانی و تهیه تجهیزات و امکانات بیشتر صرف خواهد شد.
مجروح یادآور شد که پولی شدن عرضه خدمات صحی از سوی مراکز درمانی دولتی، فقط به خاطرعرضه بهتر این خدمات به مریضان است.
گفتنی است که پیش از این، روزانه اکثر بیماران هرات به علت فقر و رایگان بودن خدمات، به شفاخانه‌های دولتی جهت تداوی مراجعه می‌کردند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا