آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاستورزش

از جنگ خسته شدیم/ استعدادها در زیرسایه صلح شگوفا می‌شود


نهاد مدنی موسوم به « سازمان جوانان آینده نگر» صبح امروز جمعه مسابقه دوش را به منظور حمایت از کاروان صلح از ساحه دهمزنگ الی دارالامان کابل به راه انداخت.
به گزارش خبرگزاری دید، جوانان ورزش کاری که در این مسابقه شرکت کرده بودند، می‌گویند:ما از جنگ خسته شدیم و با جنگ هیچ چیز بدست نمی‌آید جز بدبختی.
محمد کریم یعقوب که مقام اول مسابقه دوش را ازآن خود کرده است، می‌گوید: درسایه صلح استعدادهای ناشناخته جوانان رشد می‌کند.
یعقوب می‌گوید: صلح از فرار مغزها نیز جلوگیری کرده و کشور را به سوی ترقی سوق می‌دهد.
مجتبی یکی دیگر از اشتراک کننده‌گان این مسابقه می‌گوید: تمام نعمت ها در صلح است.
وی از گروه طالبان می‌خواهد که دست از جنگ برداشته به ترقی و شگوفایی کشور سهیم شوند.
سخی محمد سلطانی رییس سازمان جوانان آینده نگر می‌گوید: هدف این مسابقه حمایت از صلح سراسری در افغانستان است.
وی افزود: ما با تشویق جوانان پیام صلح و برادری را به طالبان انتقال داده و از آن‌ها می‌خواهیم که دست از جنگ برداشته و به خواسته‌های شان مشروعیت و قانونیت بدهند.

آقای سلطانی از حکومت می‌خواهد که صلح را آرزو نکند بلکه به هدف تبدیل کند تاصلح سراسری تامین شود.
حامد سلطانی یکی دیگر ازبرگزار کنندگان این مسابقه می‌گوید:طالبان باید خواست مشروع از حکومت داشته باشند تا برآورده شود.
حامد سلطانی می‌گوید: تامین صلح سراسری خواست همه مردم افغانستان است دیگر این ملت نمی‌خواهد که قربانی جهالت و بربریت باشد.
برای برنده اول این مسابقه ۱۰ هزار افغانی، لباس ورزشی و یک سفرحج عمره داده شد.
در حال حاضرحکومت در برابر طالبان آتش‌بس اعلام کرده و حالت دفاعی دارد، اما آتش‌بس از سوی طالبان پذیرفته نشده در حال جنگ با حکومت است.
محمد رقیب فیاض- کابل

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا