آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعهتحلیلسیاست

از سر گیری مذاكرات افغانستان و امریكا

حالا باید افغانستان(طا-لبان) مدیریت بازی را در میان دو طرف قضیه اوكراین شكل دهد، نباید قدرت‌های منطقه را به ازای نزدیكی با امریكا از دست داد ولی امریكا تا هنوز در افغانستان حرف اول را می‌زند

از سر گیری مذاكرات افغانستان و امریكا

نكته اصلی: این مذاكرات امریكا محوری است، این مذاكرات یک بخش از بازی سیاسی منطقوی است
روز چهارشنبه (٨ سرطان ١٤٠١ خورشیدی) امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در راس یک هیئت كه نماینده‌های بانک مركزی و وزارت مالیه شامل‌اند جهت مذاكرات با هیئت امریكایی كه نماینده خزانه داری امریكا و نماینده خاص امریكا در امور افغانستان نیز شامل‌اند، عازم قطر شد.
١- هدف مذاكرات:
١-١ مذاكرات در عرصه‌های، سیاسی، اقتصادی و امنیتی
٢-١ رسیدن به یک توافق در مورد پول‌های مسدود شده
٣-١ بحث روی امنیت منطقوی
٤-١ چگونگی به رسمیت شناسی افغانستان(طا-لبان) كه از جانب افغانستان مطرح می‌شود
٥-١ كمک بیشتر به سیل زده‌های جنوب افغانستان(زلزله زدگان است در واقع)
٢- گپ اصلی مذاكره:
١- ٢ گپ اصلی در مذاكره همان چگونگی تعاملات سیاسی است، از این رو سرپرست وزارت خارجه افغانستان(طا-لبان) ریاست هیئت را دارد.
٢- ٢ حرف‌های اقتصادی در چنگ همین بحث‌های سیاسی حركت خواهد كرد
٣-٢ مسایل اقتصادی در اطراف حرف‌های سیاسی حركت می‌كند
٣- انتقال پول‌های مسدود شده به كشور سومی:
١- ٣ امریكا به منظور گریز از فشار آزاد سازی پول‌های مسدود شده افغانستان و شرایط ایجاد شده بعد از بحران اوكرایین در منطقه امكان انتقال پول‌های مسدود شده را به كشور سومی بررسی می‌كند
٢-٣ افغانستان(طا-لبان) آزاد سازی پول ها را مطرح می‌كند
٣-٣ امریكا پول‌های مسدود شده را منحیث وسیله فشار در هر كجایی كه باشد نگه‌ می‌دارد.
٤-٣ این انتقال پول‌های مسدود شده مذاكره را از حالت خنثی بیرون می‌كند و یک دستاورد تلقی می‌شود
٤- چرا مذاكرات:
١- ٤ این مذاكرات در درون بازی‌های سیاسی شكل گرفته و یک بخش سیاست امریكا در جنوب آسیا را می‌سازد
٢-٤ تحركات منطقه در مورد افغانستان باعث ایجاد چنین مذاكرات شده است
٣-٤ تحركات قدرت‌های منطقه چون، پیام وزیر خارجه چین به افغانستان در مورد كمک‌ها و آغاز پروژه‌ها، سفر پوتین رییس جمهور روسیه به تاجیكستان و تركمنستان و اشتراک در اجلاس كشورهای حوزه خزر، سفر هیئت هندی به كابل و باز شدن کنسولگری هند و دادن ویزه و بند و بست آغاز كار خط آهن توسط ایران در شمال غرب كشور
٥- حركات امریكا در افغانستان متناسب با این تحركات:
١-٥ تصویب كمك ٥٠ ملیون دالر به سیل زده‌های افغانستان(اینجا اشتباه شده، در واقع زلزله زدگان جنوب درست است)
٢-٥ احتمال و گفت‌وگو روی انتقال پول‌های مسدود شده به كشور سومی
٣-٥ از سر گرفتن مذاكرات مستقیم و رو در رو با حاكمیت افغانستان (طا-لبان)
٦- حالا باید افغانستان(طا-لبان) مدیریت بازی را در میان دو طرف قضیه اوكراین شكل دهد، نباید قدرت‌های منطقه را به ازای نزدیكی با امریكا از دست داد ولی امریكا تا هنوز در افغانستان حرف اول را می‌زند، عدم به رسمیت شناسی امریكا حتا روسیه و چین را وادار كرده است تا به رسمیت شناسی حاكمیت افغانستان(طا-لبان) را به حالت تعلیق در آورند. مدیریت اختلاف دو طرف قضیه اوكراین و استفاده از این اختلاف مطابق منافع ملی كشور می‌تواند برای كشور منفعت‌های بزرگی ایجاد كند.
٧- هشدار:
نباید از جنگ سرد جهانی به جنگ گرم جهانی كه احتمالش هر روز نزدیكتر می‌شود، با احساسات و یا با شوق رهایی از دشواری‌های سیاسی و اقتصادی، ذوق‌زده شد و به آتش پا گذاشت. افغانستان توان رفتن به یكسو و دشمنی با سوی دیگر را ندارد.
حاكمیت (طا-لبان)، جامعه مدنی در داخل و خارج كشور، احزاب سیاسی، روشنگران و روشنفكران و مردم؛ نباید گذاشت تا خانه(افغانستان) ما بار دیگر محل انتقام و زور آزمایی و نمایش قدرت‌ها شود؛ زیرا از وضعیت بوی خون به مشام می‌رسد پس بهتر است که مدیریت بحران خود را خود بدست گیریم.

نویسنده

سید مسعود – کارشناس اقتصاد

سید مسعود

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا