آخرین اخباراجتماعافغانستانسیاست

اشرف غنی بر تبدیل شدن کوچی‌گری به صنعت اقتصادی تاکید کرد

محمد اشرف غنی در نشست بررسی مشکلات کوچی‌های کشور گفت که کوچی‌ها نه تنها یک قشر بلکه سمبول وحدت ملی هستند و تلاش شود که کوچی‌گری به یک صنعت اقتصادی در کشور مبدل گردد.

محمد اشرف غنی در نشست بررسی مشکلات کوچی‌های کشور گفت که کوچی‌ها نه تنها یک قشر بلکه سمبول وحدت ملی هستند و تلاش شود که کوچی‌گری به یک صنعت اقتصادی در کشور مبدل گردد.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای غنی در این نشست گفت: باید ابعاد زندگی کوچی‌ها تغییر کند و به منظور رسیدگی مسائل مربوطه به آن‌ها جلسات منسجم دایر گردد و نیز در قسمت حل مشکلات کوچی‌ها، مواد قانون اساسی افغانستان مربوط به کوچی‌ها تطبیق و زمینه برای انکشاف متوازن آنان فراهم گردد.
محمد اشرف غنی جهت رسیدگی به مشکلات کوچی‌ها هدایت داد تا کمیته انسجام امور کوچی‌ها متشکل از معینان وزارت‌ها به رهبری ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها تشکیل یابد و همچنان به منظور رسیدگی بهتر به آنان، از هر وزارت برای حل مشکلات کوچی‌ها مسئول ارتباط به ریاست متذکره معرفی گردد.
وی افزود: وزارت مالیه به هر بخش و سکتور مربوطه بودجه مشخصی مهیا سازد وزارت معارف در انکشاف معارف مربوط به کوچی‌ها اقدام جدی نماید؛ به ریاست عمومی انسجام امور کوچی‌ها حق نظارت داده شود؛ وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت‌های مربوطه در تطبیق طرح وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و برنامه تقویه مالداری و انکشاف صنایع مرتبط به آن، همکاری نماید.
آقای غنی در ادامه تصریح کرد که در قسمت رشد صنعت پشم، کشمیره و قالین، اقدامات جدی صورت گیرد تا این تولیدات به صنعت معیاری مبدل شود، تولیدات کوچی‌ها ارزش پیدا کند و زمینه برای سرمایه گذاری آنان مساعد گردد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا