آخرین اخبارافغانستاندیدگاهسیاست

اصلاحات را کامل کنید

اصلاحات با بریدن شاخه‌ها کافی نیست، ریشه‌ها را هم باید دریافت، ارگان‌هایی که یا با انگیزه‌های سیاسی وقومی و یا با دریافت پول و یا برای تحکیم موقعیت خود بازورمندان تعامل کرده مسیر انتخابات سالم وعادلانه را به سوی بازار معامله کج کرده‌اند، سخت مستوجب مجازات هستند.

در چند روزی که بحث اصلاح قانون انتخابات میان نمایندگان احزاب، کاندیدان تیم‌های انتخاباتی، نهادهای مدنی مرتبط وفعال انتخاباتی وحکومت جریان داشت، در مجلس حضور داشتم و از نزدیک شاهد دشواری گفت‌وگوها ودرشتی الفاظ وتفاوت آراء وخواست‌ها وپیچیدگی موضوعات بودم.
استاد دانش با صبوری تمام روزها تا به ساعت هشت شب با جمع هشتاد نفری می‌نشست وبا تمام درایت، دانایی، حوصله‌مندی وتسلط بر مباحث، بارها بُن‌بست را شکست وظرفیت بزرگی را بر رفیق ورقیب به اثبات رساند.
در روز آخر دیگر مباحث تمام شده بود. نمایندگان احزاب از تغییر نظام انتخاباتی سخن می‌زدند، در یک کنارم کریم امین نماینده حزب اسلامی و در جانب دیگرم نماینده حزب متحد ملی نشسته بودند، گفتم من هم طرفدار تغییر نظام انتخاباتی هستم، در مورد مضرات نظام فعلی ( sntv) تحقیق ویک مقاله تحقیقی در فصلنامه اندیشه معاصر نشر کرده‌ام، تغییر نظام به درد انتخابات پارلمانی می‌خورد نه ریاست جمهوری، بگذارید برای بعد؛ فعلاً فرصتی نیست ودر ظرفیت کمیسیون تازه تاسیس عملی ساختن آن هم نیست، آقای امین، نماینده حزب متحد ملی که نامش را متوجه نشدم، ستار سعادت از تیم آقای اتمر و چند تای دیگر گفتند، بلی همینطور است ما هم برای بعد می‌خواهیم اما این یک فرصت است که تابو شکنی کنیم، ما دیگر دانش را نمی‌یابیم که با ما عالمانه و با وسعت نظر و باورمند به تکثر گرایی سیاسی سخن بگوید.
به هر حال در نتیجه یک ظرفیت بزرگ علمی واراده قاطع اصلاحات و منطق تکثر گرایی سیاسی دیروز عصر طرح اصلاحات تکمیل و امروز در کابینه دولت بدون چون وچرا تصویب و با فرمان رییس‌ جمهور اجرایی شد.
حال که دولت با همسویی همه احزاب سیاسی، نهادهای مدنی وکاندیدان و تیم‌های انتخاباتی راه اصلاحات را باز کرده و مجازات گنه‌کاران ومقصرین را آغاز، نباید این روند در همین حد متوقف شود، باید به تمام ولایات وبه نهادهای حکومتی که در انجام وظیفه کوتاهی کرده‌اند، هم سرایت کند.
اساس انتخابات ناسالم را تنها کمیسیون‌ها نه، بلکه نهادهای حکومتی هم با پول خوردن، دخالت کردن و تهدید و ارعاب و نیز کوتاهی در انجام مسئولیت گذاشته‌اند.
اصلاحات با بریدن شاخه‌ها کافی نیست، ریشه‌ها را هم باید دریافت، ارگان‌هایی که یا با انگیزه‌های سیاسی وقومی و یا با دریافت پول و یا برای تحکیم موقعیت خود بازورمندان تعامل کرده مسیر انتخابات سالم وعادلانه را به سوی بازار معامله کج کرده‌اند، سخت مستوجب مجازات هستند.

نویسنده

محمد سرور جوادی ريس دفتر معاون دوم ريس جمهور

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا