آخرین اخبارافغانستان

اعضای “کمیته گزینش نماینده‌های نهادهای مدنی” برگزیده می‌شوند


اعضای “کمیته گزینش نماینده‌های نهادهای مدنی”، ضمن تدویر نشست با اشتراک نمایندگان نهادهای مدنی توسط سکرتریت مشارکت دولت‌داری باز در افغانستان، با برگزاری انتخابات برگزیده می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری دید، عبدالسبحان رؤف، معاون پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری، گفت: قرار است این کمیته تمام درخواست‌های نهادهای مدنی را مبنی بر شمولیت‌شان در مجتمع مشارکت دولت‌داری باز در افغانستان ارزیابی کرده و نماینده‌های واجد شرایط را جهت کسب عضویت در مجتمع مزبور به سکرتریت مربوطه معرفی کنند.
مشارکت دولت‌داری باز (OGP) به منظور ارتقای شفافیت، حساب‌دهی و پاسخگویی حکومت‌ها و توانمندسازی شهروندان در سال ۲۰۱۱ توسط هشت کشور تأسیس شد، که اکنون دارای ۶۸ عضو است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تکمیل کردن ۸۸ درصد معیارها، در قوس ۱۳۹۵، عضویت مشارکت دولت‌داری باز را کسب کرد.
خلیل‌الرحمن متوکل، هماهنگ‌کننده سکرتریت مشارکت دولت‌داری باز در افغانستان، خاطرنشان کرد که این سکرتریت به خاطر طرح و تطبیق «برنامه ملی عمل» کشور، مجتمعی را با ترکیب نمایندگان جامعه مدنی مرتبط با دولت‌داری باز، نهادهای دولتی و سکتور خصوصی ایجاد می‌کند.
در این نشست، عبدالسبحان رؤف بر شفافیت برگزاری انتخابات تأکید کرده، افزود که دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به کار مشترک با نهادهای غیردولتی در قسمت اصلاح پالیسی‌های عامه است و از اشتراک فعال نماینده‌های نهادهای مدنی سپاس‌گزاری کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا