آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

افزایش کج‌روی اجتماعی

کجروی اجتماعی مثل دزدی، قتل، اختطاف، زورگویی، خیابان آزاری و.. رو به افزایش است و در صورتی که مهار و کنترول نشود، جامعه بسوی فروپاشی پیش خواهد رفت و در نهایت به قوانین جنگل خواهد رسید.

جامعه شناسان تاکید دارند برای برقراری نظم و جلوگیری از کجروی اجتماعی در یک جامعه، سه نوع نظارت و کنترول باید وجود داشته باشد:
الف) کنترول و نظارتی که به وسیله سازمان‌های رسمی دولتی مثل پولیس و سایر نهادهای ناظر انجام می‌گیرد. این نوع نهادها باتوجه به این که ابزارهای مانند جریمه، زندان، اعدام و .. را در اختیار دارند، بهتر می‌توانند افراد کجرو و مخل نظم را در اجتماع کنترول نمایند.
ب) کنترول و نظارتی که از سوی نهادهای غیر دولتی مثل گروه‌های دوستی، همکاران و خانواده صورت می‌گیرد. این نوع نظارت غیر رسمی است و نقش مهمی در حفظ نظام اجتماعی دارد.
ج) مهم ترین نوع نظارت و کنترول، نظارت فرد از خودش هست. این نوع نظارت که از طریق نهادینه سازی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی در ذهن و ضمیر فرد صورت می‌گیرد، به صورت اتوماتیک انسان‌ها از درون کنترول می‌شوند و در هر شرایطی، ارزش‌های نهادینه شده در درون شخص، جلو انحرافات اجتماعی و کجروی‌های فردی او را می‌گیرد. در افغانستان اما سیستم‌های نظارتی فوق، به شدت ضعیف و فاقد توانایی‌های لازم برای کنترول فرد کجرو است. کجروی اجتماعی مثل دزدی، قتل، اختطاف، زورگویی، خیابان آزاری و.. رو به افزایش است و در صورتی که مهار و کنترول نشود، جامعه بسوی فروپاشی پیش خواهد رفت و در نهایت به قوانین جنگل خواهد رسید.

نویسنده

محمد امین رشادت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا