آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

افغانستان؛ تقابل منافع چین و روسیه در صورت بیرون رفتن امریکا از گود

این کار می‌تواند همه معادلات را در تراز جهانی و منطقه‌ای برهم بزند. در این کارزار، امکان نزدیک شدن عربستان و قطر به ایران بسیار است. زیرا نفوذ گسترده چین به پاکستان و افغانستان می‌تواند امنیت کشورهای عربی را با خطر بزرگی روبه رو سازد

عزیز آریانفر
بازی بزرگ در افغانستان وارد مرحله نوی می‌شود. در این مرحله دو گزینه را می‌توان پیش‌بینی کرد: یکی بازگشت دوباره امریکا و دوم رفتن بی‌بازگشت امریکا. وضعیت گزینه نخست که احتمال آن بسیار بالا است، روشن است. چنین پنداشته می‌شود که رفتن امریکا موقت باشد و دیر یا زود باز خواهد گشت.
در گزینه دوم احتمال رویارویی چین و پاکستان با روسیه و هند و کشورهای آسیای میانه بسیار بالا است که در اوضاع معینی، ترکیه و حتا اروپا هم می‌توانند به این اردوگاه بپیوندند. نشانه‌هایی از پیوستن اروپا به این اردوگاه از همین اکنون دیده می‌شود.
باید دید آیا روسیه و چین و پاکستان میان هم بر تقسیم گستره نفوذ در افغانستان کنار خواهند آمد یا نه؟ تا چه اندازه منافع ایران لحاظ خواهد شد؟ اگر منافع ایران در این گیر و دار لحاظ نشود، چه اقداماتی خواهد کرد.
هند به گونه وحشتناکی از بازی کنار زده شده است و چنین بر می‌آید که راهی جز نزدیکی به ایران و روسیه و کشورهای آسیای میانه نداشته باشد.
ایران با توجه به روابط نزدیکش با چین و پاکستان خواهد کوشید در آغاز شیوه کجدار و مریز را پیش بگیرد‌. اما در فرجام راهی جز نزدیک شدن به روسیه و هند ندارد.
امریکا، قطر و سعودی هم در آغاز در کنار پاکستان خواهند ماند، اما در فرجام برای رویارویی با نفوذ چین، راهی جز نزدیک شدن به روسیه و ایران ندارند. زیرا فرو رفتن کامل افغانستان در کام پاکستان و در فرجام چین، می‌تواند ایران را درازمدت با چالش بزرگی روبه رو سازد.
این کار می‌تواند همه معادلات را در تراز جهانی و منطقه‌ای برهم بزند. در این کارزار، امکان نزدیک شدن عربستان و قطر به ایران بسیار است. زیرا نفوذ گسترده چین به پاکستان و افغانستان می‌تواند امنیت کشورهای عربی را با خطر بزرگی روبه رو سازد.
فرجام کشاکش‌ها در کشور می‌تواند به کنفدرالی شدن آن برساخته از دو تا سه سازواره بینجامد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا