آخرین اخباراجتماعامنیت و حوادثخبر های مهم

برده‌داری مدرن؛ افغانستان جزو بدترین کشورها شناخته شد

یک گزارش سالانه بنیاد «واک فری» حاکی از آن است که افغانستان بدترین کشور در برده‌داری مدرن شناخته می‌شود.

یک گزارش سالانه بنیاد «واک فری» حاکی از آن است که افغانستان بدترین کشور در برده‌داری مدرن شناخته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دید، در این گزارش سالانه آمده است که افغانستان با ۲۲.۲ نفر به ازای هر هزار نفر در رتبه پنجم فهرست کشورهایی با بالاترین نرخ بهره‌برداری در جهان است.
رتبه اول تا چهارم این جدول را کشورهای کوریای شمالی، اریتره، بوروندی و جمهوری افریقای مرکزی از آن خود کرده اند.
برآوردهای گزارش سالیانه بنیاد واک فری نشانگر آن است که بیش از ۴۰ میلیون نفر در جهان برده‌های معاصر یا مدرن هستند و به کارهایی که به آن تمایل ندارند مجبور می‌شوند. بیش از ۷۰ درصد این افراد را زنان و دختران تشکیل می‌دهند.
برده‌داری مدرن، سوءاستفاده از افراد و به کارگیری آنها با زور، فریب و اجبار است.
از قربانیان عمدتاً به سه طریق بهره‌کشی می‌شود: کار اجباری، ازدواج اجباری و قاچاق انسان. بخش قابل توجهی از این افراد نیز ترکیب از دو یا سه وضعیت موجود را تجربه می‌کنند.
مطالعات این موسسه نشان می‌دهد که قریب به ۸۹ میلیون نفر در جهان در ۵ سال گذشته اشکالی از برده‌داری را به مدت چند روز تا چند سال تجربه کرده‌اند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا