آخرین اخباراسلایدشوسیاست

یوناما:

افغانستان به انگیزه‌های تازه در مبارزه با فساد نیاز دارد

مقامات ملل متحد در نشستی تاکید کرده‌اند که ادارات افغانستان باید برای رسیدن به پیشرفت‌های محسوس، انگیزه تازه در امر مبارزه با فساد، تقویت صلح و تلاش‌های انکشافی ایجاد کنند.

مقامات ملل متحد در نشستی تاکید کرده‌اند که ادارات افغانستان باید برای رسیدن به پیشرفت‌های محسوس، انگیزه تازه در امر مبارزه با فساد، تقویت صلح و تلاش‌های انکشافی ایجاد کنند.
به گزارش خبرگزاری دید، رومانا شوینگر رییس بخش حاکمیت قانون یوناما که در جلسه دیده‌بان شفافیت افغانستان صحبت می‌کرد، با اشاره به گزارش اخیر یوناما در مورد مبارزه با فساد و تاکید بر حمایت کامل ملل متحد از تلاش‌های منسجم دولت، خواهان راه‌های حل جدید در مبارزه با فساد گردید.
گزارش تازه یوناما در مورد مبارزه با فساد که هفته گذشته نشر شد، دریافته است که تلاش‌های موثر و دوامدار در مبارزه با فساد در افغانستان همچنان برای آینده افغانستان ضروری است، به ویژه با وجود چالش‌های جدی و فرصت‌های کشور که در بخش صلح و انکشاف، وجود دارند.
این گزارش همچنان خواهان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد و ارائه وضاحت در کار نهادهای مبارزه با فساد کشور در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری گردیده است که افغانستان در سال ۲۰۰۸ آن را پذیرفته است.
در پایان این گزارش آمده است که با وجود شمار زیاد اصلاحات که در بخش حقوقی و پالیسی صورت گرفته است، فساد هنوز هم به عنوان یکی از عمده ترین موانع بر سر راه تامین صلح و رفاه دوامدار در افغانستان، باقی مانده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا