آخرین اخبارسیاستمنطقه

افغانستان محور رایزنی مقامات پاکستانی و امریکایی

خبرگزاری دید: مشاور امنیت ملی پاکستان در دیدار با هیئت امریکایی در رابطه به روابط دوجانبه، موضوعات مورد علاقه و وضعیت افغانستان تبادل نظر کردند.
به نقل از نیوز انترنشنل، موید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان روز گذشته در دیدار با هیئت امریکایی به رهبری «گریگوری میکس» عضو مجلس نمایندگان کانگرس در رابطه به روابط امریکا-پاکستان و وضعیت افغانستان رایزنی کردند.

مشاور امنیت ملی پاکستان در باره این دیدار گفته است: پاکستان روی اهرم موقعیت جئواکونومیک خود با مشارکت با جهان تحت مدل امنیت اقتصادی تمرکز داشت.

وی همچنین با ابراز نگرانی نسبت به وخیم‌شدن وضعیت بشری در افغانستان گفته است که ۶۰ درصد جمعیت افغانستان در خطر گرسنگی قرار دارند.
یوسف افزوده است که جهان باید یک سیستم کارآمد ایجاد کند تا کمک به مردان، زنان و کودکان افغانستان قبل از سختی زمستان برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا