آخرین اخبارافغانستانسیاست

الگوی امنیتی ساحه سبز در غرب کابل اجرا می‌شود

محمد اشرف غنی شامگاه روز گذشته در دیداری که نمایندگان مردم غرب کابل داشت گفته است که در مدل امنیتی ساحه سبز کابل در تامین امنیت غرب شهر استفاده خواهد شد.


محمد اشرف غنی شامگاه روز گذشته در دیداری که نمایندگان مردم غرب کابل داشت گفته است که در مدل امنیتی ساحه سبز کابل در تامین امنیت غرب شهر استفاده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این دیدار که سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، حمدالله محب مشاور امنیت ملی و رهبری سکتور امنیتی و دفاعی کشور نیز حضور داشتند، ابتدا مرادعلی مراد فرمانده عمومی گارنیزیون کابل، گزارش تدابیر امنیتی محرم و هفته شهید را ارائه کرد.
وی گفت: براساس هدایت واضح رییس جمهور در قسمت تأمین امنیت غرب کابل، هفته شهید و مراسم محرم، پیشرفت های خوبی در هماهنگی با نهادهای مردمی صورت گرفته است.
رییس جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانواده های قربانیان رویدادهای تروریستی اخیر کابل و سراسر کشور ابراز داشته، افزود: غم مردم برچی، غم همه ملت افغانستان است و همه را متأثر ساخته است.
رییس جمهور با استقبال از طرح امنیتی محرم و هفته شهید گفت که باید این وضاحت وجود داشته باشد که افغانستان به یک توطئه و تهدید بلند امنیت ملی مواجه است و مساله غرب کابل این امر را ثابت می سازد.
وی اضافه کرد که جنگ کنونی جنگ علیه مردم و قانون اساسی ما است.
رییس جمهور افزود که اقدامات در این زمینه کافی نیست و هدایت داده ام که کابل به چهار زون امنیتی به شمول غرب کابل تقسیم گردد و اکنون مرکز هماهنگی امنیتی در غرب کابل فعال است و در آینده به مرکز اساسی امنیتی مبدل خواهد شد.

رییس جمهور اشرف غنی بر ترتیب پلان تطبیقی امنیتی در چارچوب زون ها تأکید کرد و افزود که کمیته مشترک امنیتی و مردمی نظر به پیشنهاد مردم تشکیل گردد و میکانیزم نظارتی و گزارشدهی واضح به سطح سرقوماندانی اعلی ایجاد گردد.

وی خاطرنشان ساخت که عین تدابیر امنیتی که در ساحه سبز کابل درنظر گرفته شده است در غرب کابل نیز از مدل مذکور استفاده خواهد شد که این مورد نیاز به بحث های همه جانبه دارد.
رییس جمهور تأکید کرد که برای تأمین امنیت غرب کابل به عنوان تهدید بلند، اقدامات اساسی می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا