آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

امریکا کمک‌های مالی‌اش را به افغانستان زیر کنترول امارت اسلامی بررسی می‌کند

خبرگزاری دید: سیگار اعلام کرده که به دستور کانگرس کمک‌های مالی را به افغانستان تحت رهبری طا-لبان بررسی می‌کند.

اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) به تازگی در رشته توییت‌هایی گفته که بررسی‌هایش را در پیوند به فعالیت دولت امریکا در افغانستان زیر کنترول طا-لبان آغاز می‌کند.

این بررسی‌ها را به درخواست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا انجام می‌شود.

براساس معلوماتی که سیگار نشر کرده است، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان امریکا در ماه مارچ سال جاری میلادی از این نهاد خواسته که فعالیت‌های جاری دولت بایدن را در افغانستان در  ۱۴ بخش بررسی کند.

سیگار افزوده که در پاسخ به این درخواست، سه تعامل جدید را در افغانستان روی دست می‌گیرد.

بررسی استفاده از وجوه اختصاص داده شده امریکا به نفع مستقیم طا-لبان، خرید، انتقال، تبدیل و استفاده از دالرهای کمک شده این کشور برای فعالیت‌ها در افغانستان پس از تسلط طا-لبان و نظارت بر سازمان‌های بین‌المللی عمومی که کمک‌های مالی امریکا را در افغانستان دریافت می‌کنند، از وظایف تازه سیگار در ماموریت جدیدش در افغانستان گفته شده است.

گفته شده که این ماموریت کمک‌های مالی امریکا را از ماه اگست سال ۲۰۲۱ تا ده روز نخست ماه اپریل سال ۲۰۲۳ به بررسی می‌گیرد.

گفتنی است که از زمان تسلط طا-لبان در افغانستان حدود ٤٠ میلیون دالر هفته‌وار به افغانستان ارسال می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا