آخرین اخباراجتماعافغانستان

امضای تفاهمنامه با ۹ وزارت و نهاد مستقل برای بهبود زندگی معلولان

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، تفاهمنامه‌های همکاری دوجانبه مربوط به سکتور معلولیت را، با ۹ وزارتخانه و اداره مستقل، امروز چهارشنبه(۱۸سرطان) در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت-اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، امضا کرد.

وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، تفاهمنامه‌های همکاری دوجانبه مربوط به سکتور معلولیت را، با ۹ وزارتخانه و اداره مستقل، امروز چهارشنبه(۱۸سرطان) در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت-اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت شهرسازی و اراضی، اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی، ریاست عمومی تربیت بدنی، کمیسیون اصلاحات اداری، وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت معادن و پترولیم، رادیو تلویزیون ملی، اداره استندرد و اتاق تجارت و سرمایه گذاری شامل وزارتخانه‌ها و اداراتی بودند که با وزارت دولت در امور شهدا و معلولین تفاهمنامه همکاری امضا کردند.


لعل‌الدین آریوبی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین گفت: امضای این تفاهم نامه‌ها وزارت‌ها، ادارات و کمیسیون‌های مستقل را مسئول می‌سازد تا هر یک در بخش‌های کاری شان جهت خود کفایی، مشارکت اجتماعی، شناسایی مشکلات و موانع و ارائه راه‌های حل و طرزالعمل‌ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی معلولان تلاش نمایند.


به گفته آقای آریوبی، بر اساس تفاهمنامه متذکره این ادارات مکلف به سهیم سازی افراد دارای معلولیت در بخش‌های علمی، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی و اجتماعی؛ فراهم نمودن زمینه های کاری در ارگان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی برای افراد دارای معلولیت؛ شامل سازی سکتور معلولیت در پلان های دراز مدت و کوتاه مدت دولت و انجام خدمات بنیادی به هدف رشد و تقویت این قشر؛ همکاری نموده خدمات را فراهم سازند.
در همین حال، نمایندگان ۹ وزارت خانه و اداره مستقل تعهد نمودند که هر یک در ساحه مسئولیت و فعالیت شان مطابق مواد تفاهمنامه، با افراد دارای معلولیت همکاری می‌کنند.
آریوبی افزود: تطبیق و نظارت از این برنامه کار مشترک وزارت دولت در امور شهدا و معلولین و معاونیت اول ریاست جمهوری است و گزارش آن به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال می‌گردد.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، پیش از این با ۳۵ اداره مختلف دولتی تفاهمنامه‌های همکاری مشابه را امضا کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا