آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

امضا چهار پروژه برق؛ برق کابل دایمی خواهد شد؟

قرار داد تهیه و تدارک ترانسفارمرها، مواد خام برای تولید پایه‌ فلزی، سیم و کیبل‌ و تجهیزات خاص برقی مورد ضرورت شرکت برشنا امضا شد.

قرار داد تهیه و تدارک ترانسفارمرها، مواد خام برای تولید پایه‌ فلزی، سیم و کیبل‌ و تجهیزات خاص برقی مورد ضرورت شرکت برشنا امضا شد.
به گزارش خبرگزاری دید، امان‌الله غالب رییس عمومی اجرایی شرکت برشنا، این قراردادها را با چهار کمپنی به امضا رساند.
پروژه اول شامل تهیه و تدارک ۶۰ پایه ترانسفارمر کابل بوده که قرار داد آن به هزینه بیش از ۲۹ میلیون افغانی با شرکت نوین سیمیا امضا شد.
ترانسفرمرهای فوق جهت تکمیل کار ۶۰ برج نیمه کاره آماده می‌گردد که حدود ۱۵۰۰۰مشترک جدید به اساس پلان توسعه‌ای از انرژی برق مستفید خواهند شد.
پروژه دوم، تهیه و تدارک سیم و کیبل‌ به ارزش بیش از پنجاه و چهار میلیون افغانی می‌باشد که قرار داد آن شرکت تولید سیم و کیبل همکار امضا گردید.
پروژه سوم که قرار داد آن میان شرکت برشنا و شرکت خدمات برق انجنیری طلوع خورشید امضا شد شامل تهیه و تدارک تجهیزات خاص برقی مورد ضرورت شرکت برشنا جهت کاهش ضایعات برق و پایدار سازی جریان برق در شهر کابل بوده که مبلغ بیش از ۷ میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد.
هزینه مالی پروژه‌های متذکره را شرکت برشنا می‌پردازد که کارعملی پروژه‌های فوق بعد از عقد قرارداد آغاز و الی سه ماه آینده تکمیل خواهد شد.
پروژه چهارم، تدارک ۷ قلم مواد خام برای تولید ۵۷۵ اصله پایه‌ فلزی برای ۱۵ باب ترانسفارمر سب‌استیشن‌های ولسوالی میربچه کوت، به ارزش ۱۲ میلیون افغانی می‌باشد که قرار داد آن با کمپنی لوجستیکی چمپین امضا شد و با تکمیل شدن کار آن ۳۷۵۰ مشترک از انرژی برق بهره‌مند خواهد شد.
این پروژه از بودجه شرکت برشنا تمویل می‌گردد و کار عملی این پروژه‌ها بعد از عقد قرارداد آغاز و الی دو ماه آینده تکمیل خواهد شد.

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا