آخرین اخبارافغانستانتحلیلسیاست

انتخابات آینده ریاست جمهوری؛ رای دوستم به کدام صندوق خواهد ریخت

اکنون با این وضعیت جنرال دوستم به پارادوکسی می‌ماند که نه می‌تواند به راست برود و نه به چپ.
از یک طرف عضو ایتلافی است که علیه ارگ قرار دارد و از جانب دیگر معاون اول ارگ است و این نهاد قدرت هم علیه او برگی دارد با نام « ایشچی ».برگشت جنرال دوستم را پس از یک سال و چند ماه از ترکیه به کابل می‌توان یک برگشت انتخاباتی خواند. تظاهرات بیست روزه ازبیک‌ها در شش ولایت شمال، وساطت نیروهای داخلی و خارجی رییس جمهور را ناگزیر ساخت تا سرانجام با برگشت جنرال دوستم تن بدهد.
جنرال دوستم در حالی حضور یافت که این روزها بحث انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ گرم است. جناح‌های انتخاباتی درحال شکل‌گیری است.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از کمیسیون انتخابات خواسته است که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را روشن بسازد.
کمیسیون انتخابات هم اعلام کرده است که تا ده روز دیگر این کار را خواهد کرد.
سخنانی که در مراسم استقبال از ورود جنرال دوستم در قصر صدارت گفته شد، به طور کلی روی انتخابات متمرکز بود.
جنرال دوستم از هواداران خود خواست بروند ثبت نام کنند و با رای شان مبارزه کنند.
اعضای ایتلاف ملی برای نجات افغانستان نیز، روی صحبت شان طرف انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بود.
محمد محقق گفت که جنرال دوستم با رای مردم در حکومت کنونی روی کار آمده است و باید از آن دفاع کند. عطا محمد نور هم مردم را به انتخابات دعوت کرد و گفت تازه شروع کار است و روزهای دشواری در پیش خواهیم داشت.
جنرال دوستم جدا از این که معاون اول رییس جمهور غنی است، از اعضای این ایتلاف سیاسی هم است و در آن روز از زحمات آقای محقق و استاد عطا سپاسگزاری نیز کرد.
ازبیک‌ها در انتخابات ریاست جمهوری دور گذشته با ریختن رای به صندوق اشرف غنی، لقب بانک رای را گرفتند.
روی همین دلیل می‌گویند که برگ برنده رییس جمهور غنی در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، حمایت میلیونی ازبیک‌ها بود. ازبیک‌ها به رهبری جنرال دوستم در افغانستان رای یکدست دارند و روی همین موضوع می‌توان گفت که اگر رییس جمهور غنی در انتخابات آینده یک بار دیگر دوستم را به صفت معاون اول داشته باشد، می‌تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را تحت هر شرایط تعیین کند.
بخشی از بزرگان پشتون که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در تکت انتخاباتی اشرف غنی قرار داشتند، حالا سخت از مخالفان غنی‌اند و قرار گزارش‌ها احتمال دارد که با ایتلاف ملی برای نجات افغانستان روی شکل‌گیری یک ایتلاف وسیع‌تر به توافق برسند.
با این وجود، رییس جمهور غنی برای پیروزی در انتخابات و شکست دادن جناح‌های رقیب، می‌بایست رابطه‌اش را با جنرال دوستم بهبود بخشد تا او را در انتخابات آینده داشته باشد.
این که جنرال دوستم در انتخابات ریاست جمهوری به کدام جناح انتخاباتی اعتماد خواهد کرد، با گذشت زمان معلوم خواهد شد؛ اما آنچه برای ازبیک‌ها این روز ها حیاتی است، تضمین پیروزی در انتخابات است.
ازبیک‌ها در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به سود غنی رای دادند، ولی اندکی بعد روابط جنرال دوستم و رییس جمهور غنی تیره شد.
جنرال دوستم در حکومت وحدت ملی با آن که معاون اول ریاست جمهوری بود، از هیچ‌گونه صلاحیتی برخوردار نبود. تبعید جنرال دوستم در ترکیه و بازداشت نظام‌الدین قیصاری به میزان نارضیاتی ازبیک‌ها از رییس جمهور غنی افزود.
آنچه برای ازبیک‌ها به رهبری جنرال دوستم در حکومت کنونی پیش آمد، ایجاب می‌کند که جنرال دوستم در انتخابات ریاست جمهوری در نخست، پیروزی خویش را تضمین کند.
پرونده احمد ایشچی که معترض است جنرال دوستم با او بدرفتاری جنسی کرده است، دست نخورده سر جای خودش باقی است.
در چند روز گذشته احمد ایشچی گفته اگر به شکایت او در افغانستان رسیدگی صورت نگیرد به دادگاه بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.
اکنون با این وضعیت جنرال دوستم به پارادوکسی می‌ماند که نه می‌تواند به راست برود و نه به چپ.
از یک طرف عضو ایتلافی است که علیه ارگ قرار دارد و از جانب دیگر معاون اول ارگ است و این نهاد قدرت هم علیه او برگی دارد با نام « ایشچی ».
انتخابات آینده ریاست جمهور مشخص خواهد ساخت که این « وزنه » سیاسی در کدام جایگاه خواهد ایستاد!
اختر سهیل – خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا