آخرین اخباراسلایدشوافغانستانتحلیل

انتخابات منهای احزاب سیاسی؟

عدم اشتراک احزاب و جریان‎های سیاسی در انتخابات و برگزاری این روند بدون جوانب مختلف، بر دیکتاتورمآبی تیم حاکم نیز مهر تایید گذاشته و چهره دموکراسی نیم‎بند افغانستان را هم خدشه‌دار خواهد کرد…


به تازه‎گی شورای هماهنگی احزاب و جریان‎های سیاسی کشور در یک نشست، از دخالت حکومت در کار کمیسیون انتخابات و عدم کفایت کمیشنران این کمیسیون ابراز نگرانی کرده است.
این شورا همچنان خواستار عدم دخالت حکومت در کارکردهای کمیسیون انتخابات و همچنان برکناری تمام کمیشنران این کمیسیون شدند.
بدون شک زمانی که جریان‎های سیاسی روی نقطه‎ای حساس در کارکرد نهادها و ارگان‎های ذیدخل در سرنوشت کلی کشور انگشت می‎گذارند، حاکی از آن است که کار در همان‌جا می‎لنگد.
حالا پرسشی که خلق شده، این است که اگر کمیسیون انتخابات با همین تشکیل موجوده به کار ادامه بدهد که از یک طرف متهم به بی‎کفایتی است و از سوی دیگر وابسته به ارگ، سرنوشت سیاسی و انتخاباتی کشور در سال‎های آینده چگونه رقم خواهد خورد!
از آن جانب احزاب و جریان‎های سیاسی نیز هشدار داده‌اند که اگر وضعیت به گونه کنونی ادامه پیدا کند در انتخابات آینده سهم نخواهند گرفت.
پس اینجا باید بررسی شود که انتخابات جمع دخالت همه‌جانبه حکومت در عدم اشتراک جریان‎های سیاسی متفاوت، چگونه خواهد بود و آیا چنین انتخاباتی مشروعیت حقوقی و قانونی خواهد داشت یانه؟
بی هیچ تاملی می‎توان ادعا کرد که کمیشنران کمیسیون انتخابات از یک‎سو کفایت لازم برای اداره و مدیریت این نهاد را ندارند و از سوی دیگر وابسته به حلقات قدرت در ارگ هستند. با توجه به وضعیت موجوده در کمیسیون انتخابات ونگرانی جریان‎های سیاسی به این نتیجه می‎رسیم که حکومت در تلاش مهندسی انتخابات به سود ارگ است.
مشروعیت حقوقی و قانونی نهادهای مستقلی که در عمل وابسته به اهرم‎های قدرت هستند از همان ابتدای کار زیر سوال رفته و با شک و تردید مواجه است. اکنون که کمیسیون انتخابات وابسته به ارگ است و در راستای منافع تیم حاکم کار می‎کند، در گام نخست فلسفه استقلال و در گام بعدی به تبع آن مشروعیت انتخابات از منظر قانونی مردود بوده و برای رای دهندگان پذیرفتنی نیست.
عدم اشتراک احزاب و جریان‎های سیاسی در انتخابات و برگزاری این روند بدون جوانب مختلف، بر دیکتاتورمآبی تیم حاکم نیز مهر تایید گذاشته و چهره دموکراسی نیم‎بند افغانستان را هم خدشه‌دار خواهد کرد.
اگر به خواسته‌های جریان‌های سیاسی، نهادهای مستقل نظارت کننده بر انتخابات و مردم، مبنی بر اصلاح کمیسیون‎های انتخاباتی توجه جدی نشود، بدون شک بحران انتخاباتی سه سال پیش که در نتیجه تقلب گسترده و منهدسی آرای به صندوق ریخته شده به وجود آمد، دوباره رقم خواهد خورد و کشور و تمام ارزش‎های به دست آمده در بیش از یک دهه اخیر را ضرب در صفر خواهد زد.
حال برای این‌که انتخابات مشروعیت قانونی داشته باشد، نتایج به دست آمده از فرایند انتخابات برای همه جوانب پذیرفتنی شود، از بحران سیاسی جلوگیری صورت گیرد و ثبات سیاسی حفظ گردد، باید فلسفه موجودیت کمیسیون‎های انتخاباتی از نو تعریف شود و استقلال آن از سوی تیم بر سر قدرت محرم باشد.
ظاهر شکوهمند – خبرگزاری دید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا