آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاست

انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان به دور دوم رفت

در روند انتخاب هیئت اداری مجلس نمایندگان، ۹ نفر خود را برای احراز کرسی‌های معاونیت اول و دوم مجلس نمایندگان و همچنان نایب منشی نامزد کرده بودند که هیچ نامزد نتوانست آرای کافی را برای برنده شدن به دست آورد و این رقابت‌ها به دور دوم رفت.

در روند انتخاب هیئت اداری مجلس نمایندگان، ۹ نفر خود را برای احراز کرسی‌های معاونیت اول و دوم مجلس نمایندگان و همچنان نایب منشی نامزد کرده بودند که هیچ نامزد نتوانست آرای کافی را برای برنده شدن به دست آورد و این رقابت‌ها به دور دوم رفت.
به گزارش خبرگزاری دید، برای کرسی معاونیت اول مجلس نمایندگان کمال صافی، عالم ساعی و نجیب‌الله ناصر خود و همچنان برای کرسی معاونیت دوم عبدالرحمان وردک و رقیه نایل و همچنان برای کرسی نایب منشی مجلس لیلما ولی حکیمی، فریده حمیدی و عرفان‌الله عرفان خویش را کاندید کرده بودند که پس از شمارش آرا هیچ کدام نتوانستند آرای کافی برای نشستن در کرسی معاونیت اول و دوم به دست آورند.
نصاب مجلس امروز ۲۳۴ نفر بود و هر نامزد که می‌توانست ۱۱۸ رای به دست آورد برنده شناخته می‌شد.
کمال صافی: ۳۷ رای
نجیب الله ناصر: ۷۲
عالم ساعی: ۹۳ رای
باطل: ۱۳
سفید: ۱۹
تعداد کُل آرا: ۲۳۴
معیار رای برای تکیه زدن به کُرسی معاونیت اول: ۱۱۸
انتخابات دور بعدی فردا میان عالم ساعی و نجیب الله ناصر برگزار می‌شود.
عبدالرحمن وردک: ۸۶
رقیه نایل: ۱۱۳
باطل: ۲۱
سفید: ۱۴
تعداد کُل آرا: ۲۳۴
معیار رای برای تکیه زدن بر کُرسی معاونت دوم مجلس: ۱۱۸
هیچ یکی از نامزدان معاونیت دوم مجلس نتوانستند رای اکثریت (۵۰ به اضافه ۱) را به دست بیاورند.
انتخابات دور بعدی نیز فردا میان رقیه نایل و عبدالرحمن وردک برگزار می‌شود.
لیلما ولی حکیمی: ۳۳ رای
فریده حمیدی: ۶۳ رای
عرفان الله عرفان: ۹۸
سفید: ۲۸
باطل: ۱۲
تعداد کُل آرا: ۲۳۴
معیار برای انتخاب شدن: ۱۱۸
هیچ یکی از نامزدان معاونت منشی مجلس نتوانستند رای اکثریت (۵۰ به اضافه ۱) را به دست بیاورند.
انتخابات دور بعدی فردا میان عرفان الله عرفان و فریده حمیدی برگزار می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا