آخرین اخباراجتماعاسلایدشوافغانستانزنان

‌معیین پالیسی وزارت امور زنان:

انگیزه مبارزه با خشونت علیه زنان، در رهبری وزارت‌ها نیست

سپوژمی وردک معیین برنامه‌های وزارت امور زنان که امروز چهارشنبه (۳ اسد) در کارگاه یک روزه زیر نام کارگاه پاسخ‌دهی سکتور صحت درمقابل خشونت‌های مبنی برجندر در کابل صحبت می‌کرد گفت: انگیزه محو خشونت علیه زنان در رهبری وزارت‌خانه‌های حکومت وجود ندارد.سپوژمی وردک معیین برنامه‌های وزارت امور زنان که امروز چهارشنبه (۳ اسد) در کارگاه یک روزه زیر نام کارگاه پاسخ‌دهی سکتور صحت درمقابل خشونت‌های مبنی برجندر در کابل صحبت می‌کرد گفت: انگیزه محو خشونت علیه زنان در رهبری وزارت‌خانه‌های حکومت وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری دید، سپوژمی وردک معیین برنامه‌های وزارت امورزنان گفت: روسای جندر وزارت‌خانه‌ها بارها به ما شکایت کرده‌اند که برنامه‌های ما مورد حمایت رهبری وزارت‌خانه‌ها قرار نمی‌گیرد.
بانو وردک گفت: اگر اندک داد‌خواهی که برای محو خشونت علیه زنان هم صورت گرفته است، نحوه داد‌خواهی غلط بوده است.
معیین وزارت زنان می‌گوید: وقتی ما بخش جندر و حقوق زنان را مطرح می‌کنیم، برای اکثر کارمندان دولتی و باشنده‌گان کشور حساسیت برانگیز است؛ چون ما حقوق زنان را بر اساس موازین اسلامی مطرح نکردیم.
در همین حال، احمد خان نعیم معیین برنامه‌های وزارت صحت عامه می‌گوید: از سال ۲۰۱۳ تا هنوز ۲۲ هزار واقعه خشونت علیه زنان درمراکز حمایوی وزارت صحت از زنان، ثبت شده است.
احمد خان نعیم بیان داشت که ازمیان ۲۲ هزار واقعه خشونت علیه زنان که در وزارت صحت عامه ثبت شده ۹ هزار آن خشونت‌های لفظی و متباقی خشونت‌های فزیکی و تجاوز جنسی است.
معیین وزارت صحت گفت: این ۲۲ هزار واقعه خشونت علیه زنان در ۲۴ مرکز حمایوی ما در ۲۳ ولایت کشور ثبت شده است.
وی افزود:« این ارقام نشان‌دهنده آمار اصلی خشونت علیه زنان نمی‌باشد چون سنتی بودن جامعه افغانستان باعث شده است که اکثر زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند به مراکز حمایوی مراجعه نکنند.»
آقای احمد خان نعیم می‌گوید: ما امروز کارگاه پاسخ‌دهی سکتور صحت در برابر خشونت‌های مبنی بر جندر را دایر کردیم تا آگاهی عامه صورت گیرد که زنان متضرر به مراکز حمایوی ما مراجعه کرده و به آن‌ها با حفظ محرمیت اسرار رسیده‌گی شود.
با آن که در طول ۱۷ سال گذشته صدها میلیون دالر برای برابری حقوق زنان و مردان درکشور مصرف شده است، اما این پروژه‌ها مقطعی بوده و تاثیری برای بهبود وضعیت زنان نداشته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا