آخرین اخبارافغانستان

اوج بي قانوني در مجلس قانون‌گذاري


امروز در مجلس نمایندگان، همایون همایون معاون اول اين مجلس به زور بر کرسی ریاست نشسته و لالی حمیدزی بر کرسی منشی ،همایون ادعا دارد که اسناد اختلاس و فساد گسترده رییس را در اختیار دارد و با وجودی که این اسناد به کمیسیون سمع شکایات داده شده ولی بر اثر مداخله رییس مجلس، به آن توجه نشده است. بنابراین ادامه کار ريس غير قانوني است . به گفته منبع، با این بی‌نظمی، اکثر اعضای مجلس، جلسه امروز را ترک کردند.
اکنون معاون اول مجلس کرسی ریس را تصرف کرده و با تن چند از وکیلان طرف دارش به جلسه ادامه می دهد در پی این کودتا نشرات تلویزیون ولسی جرگه نیز قطع شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا