آخرین اخباراسلایدشوافغانستان

ایجاد کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

رییس جمهور غنی برای جلوگیری از ویروس کرونا حکمی برای تأسیس کمیته اضطراری به هدف جلوگیری از شیوع این ویروس صادر کرد.

رییس جمهور غنی برای جلوگیری از ویروس کرونا حکمی برای تأسیس کمیته اضطراری به هدف جلوگیری از شیوع این ویروس صادر کرد.


به گزارش خبرگزاری دید، ارگ اعلام کرده است که براساس حکم شماره ۳۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ رییس جمهور غنی، برای مدیریت امور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و اتخاذ تصامیم و تدابیر به موقع، کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ایجاد می‌گردد.
در خبرنامه ارگ آمده است که برمبنای حکم رییس جمهور، این کمیته به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و عضویت نمایندگان با صلاحیت ادارات مربوطه فعالیت خواهد کرد.
در حکم رییس جمهور غنی آمده است که این کمیته مؤظف است تا کمیتۀ دانشمندان بخش اپیدمیلوژی را ایجاد نموده و کمیته دانشمندان بخش اپیدمیلوژی در مشوره با متخصصین وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان بررسی‌های لازم را در راستای جلوگیری از شیوع ویروس انجام داده و نتایج تحقیقات و سفارش‌های شان را به کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ( COVID-19 ) ارائه کنند.
همچنین براساس این حکم، کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (COVID-19 ) مؤظف است که نیازمندی‌های افغانستان را برای مبارزه و جلوگیری از شیوع این ویروس تشخیص نموده و پلان عمل ملی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا (COVID-19 ) را ترتیب و کمیته‌های فرعی را نیز برای تطبیق پلان عمل ملی، ایجاد نماید.
براساس حکم یاد شده، سکرتریت کمیته اضطراری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ( COVID-19 ) به عهده وزارت صحت عامه است و بیست و چهار اداره و نهاد دولتی عضویت این کمیته را دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا