آخرین اخباراسلایدشوافغانستانحکومتخبر های مهم

باران رای اعتماد؛ ۱۰ نامزد وزیر از فیلتر پارلمان گذشت

مجلس نمایندگان کشور به ده نامزد وزیر رای اعتماد داد. هر نامزدوزیر به ۱۲۴ رای اعتماد نیاز داشت. اما مجلس نمایندگان کشور باران رای اعتماد به راه انداخته و ۱۰ نامزد وزیر را به کرسی وزارت نشاند.
به گزارش خبرگزاری دید، همزمان با راکت باران شهر کابل، امروز شنبه(۱ قوس) مجلس نمایندگان کشور نیز باران رای اعتماد به راه انداخته و ۱۰ نامزد وزیر را پیروز کرد.

محمد حنیف اتمر با گرفتن ۱۹۷ رای اعتماد، رسماً وزیر امور خارجه کشور شد. آقای اتمر از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایند‌گان، ۱۹۷ رای تأیید و ۲۴ رای رد به دست آورده است. نُه رای ممتنع و ۱۶ رای باطل برای اتمر استفاده شده است.
عبدالهادی ارغندیوال با کسب ۲۰۵ رای اعتماد وزیر مالیه شد. آقای ارغندیوال از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایندگان، ۲۰۵ رای تأیید و ۳۲ رای رد به دست آورده است. نُه رای ممتنع برای عبدالهادی ارغندیوال استفاده شده است.
همچنان اسدالله خالد با گرفتن ۲۰۶ رای اعتماد از مجلس نمایند‌گان کشور، وزیر دفاع ملی شد. خالد از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایندگان، ۲۰۶ رای تأیید و ۱۷ رای رد به دست آورده است. ۱۵ رای باطل و هشت رای ممتنع برای اسدالله خالد استفاده شده است.
همین‌گونه، محمدمسعود اندرابی با گرفتن ۲۱۴ رای اعتماد از مجلس نمایندگان، رسماً وزیر امور داخله کشور شد. اندرابی از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایند‌گان، ۲۱۴ رای تأیید و ۲۵ رای رد به دست آورده است. هفت رای ممتنع برای مسعود اندرابی استفاده شده است.
فضل‌احمد معنوی با دریافت ۲۲۰ رای اعتماد، رسماً وزیر عدلیه کشور شد. معنوی از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایند‌گان، ۲۲۰ رای تأیید و نُه رای رد به دست آورده است. ۱۰ رای باطل و هفت رای ممتنع برای فضل‌احمد معنوی استفاده شده است.
معصومه خاوری با گرفتن ۱۵۴رای اعتماد، رسماً وزیر مخابرات و تکنالوجی معلوماتی شد. خاوری از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایند‌گان، ۱۵۴ رای تأیید و ۶۷ رای رد به دست آورده است. ۲۵ رای ممتنع برای معصومه خاوری استفاده شده است.
عباس بصیر با گرفتن ۱۹۷ رای اعتماد، رسماً وزیر تحصیلات عالی شد. بصیر از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایند‌گان، ۱۹۷ رای تأیید و ۲۲ رای رد به دست آورده است. ۱۳ رای باطل و ۱۴ ممتنع برای عباس بصیر استفاده شده است.
بشیراحمد ته‌ینج با گرفتن ۱۹۰ رای اعتماد از مجلس نمایندگان کشور، رسماً وزیر کار و امور اجتماعی شد. ته‌ینج از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایندگان، ۱۹۰ رای تأیید و ۴۰ رای رد به دست آورده است. ۱۶ رای ممتنع برای بشیراحمد ته‌ینج استفاده شده است.
نثاراحمد غوریانی با گرفتن ۲۱۳ رای اعتماد از مجلس نمایندگان کشور، رسماً وزیر صنعت و تجارت شد. غوریانی از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایند‌گان، ۲۱۳ رای تأیید و ۲۳ رای رد به دست آورده است. ۱۰ رای ممتنع برای نثاراحمد غوریانی استفاده شده است.
محمدقاسم حلیمی با گرفتن ۱۴۸ رای اعتماد مجلس نمایندگان کشور، رسماً وزیر ارشاد، حج و اوقاف شد. حلیمی از ۲۴۶ رای اعضای مجلس نمایندگان، ۱۴۸ رای تأیید و ۴۱ رای رد به دست آورده است. ۲۳ رای باطل و ۲۴ ممتنع برای محمدقاسم حلیمی استفاده شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا