آخرین اخبارافغانستانخبر های مهمسیاستصلح

بازشماری آرا در سه ولایت خاتمه یافته است

کمیسیون انتخابات با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرا امروز در هفت ولایت آغاز و در ولایت پنجشیر، سرپل و جوزجان موفقانه پایان یافت.

کمیسیون انتخابات با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که روند بازشماری، تفتیش و ابطال آرا امروز در هفت ولایت آغاز و در ولایت پنجشیر، سرپل و جوزجان موفقانه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری دید، کمیسیون انتخابات در این خبرنامه افزوده که روند بازشماری آرا در هفت ولایت که متوقف مانده بود، آغاز شد و تاکنون سه ولایت تمام شده و چهار ولایت دیگر باقی مانده است.
گفته می‌شود که روند بازشماری آرا در چهار ولایت باقی مانده نیز امروز خاتمه می‌یابد.
روند بازشماری در هفت ولایت از سوی هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی متوقف شده بود. دو روز پیش داکتر عبدالله از هوادارانش خواست که مانع روند بازشماری آرا نشوند.
در این خبرنامه، کمیسیون مستقل انتخابات از تمام ناظرین نامزدان و مشاهدین نهادها توقع دارد ضمن نظارت از روند تفتیش و بازشماری، اصول رفتار ناظرین و مشاهدین را رعایت نموده و جهت تکمیل روند همکاری داشته باشند.
جریان‌های سیاسی و مردم انتظار دارند که با تکمیل روند بازشماری آرا، هرچه زودتر نتیجه ابتدایی انتخابات اعلان شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا