آخرین اخباراجتماعافغانستان

تمام بازنشستگان تثبیت هویت می‌شوند

ریاست عمومی خزینه تقاعد به مناسبت روز ملی بازنشستگان گفته است که تمام بازنشستگان و بازماندگان آنها در سال مالی ۱۳۹۹، مجدداً تثبیت هویت می‌شوند.

ریاست عمومی خزینه تقاعد به مناسبت روز ملی بازنشستگان گفته است که تمام بازنشستگان و بازماندگان آنها در سال مالی ۱۳۹۹، مجدداً تثبیت هویت می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری دید، عمر درانی رییس عمومی خزینه تقاعد وزارت مالیه که امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت صحبت می‌کرد گفت: براساس طرزالعمل اجرای حقوق بازنشستگان تمام بازنشستگان و بازماندگان آنها مکلف‌اند پس از هرسه سال جهت تثبیت هویت به مرکز مراجعه نمایند.
آقای درانی تاکید کرد با توجه به آنکه سه سال زمان تثبیت هویت بازنشستگان تکمیل گردیده، قرار است در سال مالی ۱۳۹۹ تمام بازنشستگان و بازماندگان آنها مجدداً تثبیت هویت شوند تا پس از تثبیت هویت و توزیع کارت جدید، حقوق تقاعد شان پرداخت گردد.
درانی گفت: خزینه تقاعد در سال ۱۳۹۸ توانسته است به گونه مجموعی حقوق ۱۳۶۵۷۰ متقاعد را بپردازد.
او تأکید کرد که ریاست عمومی خزینه تقاعد، به منظور خدمت گزاری به ۱۵۴هزار متقاعد که عمر شان را در راستای خدمت گزاری به وطن ومردم صرف نموده‌اند فعالیت می‌کند.
رییس عمومی خزینه تقاعد گفت: از مجموع ۱۵۴ هزار متقاعد ۱۳۴۰۱۴ تن آنان در مرکز و۱۹۹۷۷ تن دیگر در ولایت‌ها ثبت سیستم بایومتریک می‌باشند.
درانی گفت: ریاست عمومی خزینه تقاعد در راستای بهتر ساختن خدمات با کیفیت برای متقاعدین، پلان‌های لازم اصلاحی را طرح وتطبیق نموده و این ریاست همچنان در همکاری با وزارت مالیه مصمم است آن‌عده کارکنانی را که در ادارات غیر دولتی ویا سکتور خصوصی انجام وظیفه می‌نمایند، تحت پوشش قرار دهد.
رییس عمومی خزینه تقاعد، پرداخت حقوق به ۱۳۶۵۷۰ متقاعد، تطبیق پلان بهبود عملکرد مالی با در نظرداشت تعهدات وزارت مالیه و بانک جهانی، ایجاد صندوق تقاعد عامه و ایجاد مرکز خدمات بازنشستگان به منظور ارائه خدمات از طریق دریچه واحد را از فعالیت‌های عمده این ریاست در سال ۱۳۹۸ عنوان کرد.
درانی گفت: انتقال سهمیه‌های تقاعد به صندوق تقاعد عامه، ترتیب و نهایی سازی اساسنامه صندوق تقاعد عامه، ایجاد سیستم و آمادگی‌های لازم برای تطبیق مقرره تنظیم امور تقاعد کارکنان غیر دولتی و سکتور خصوصی و تثبیت هویت مجدد متقاعدین در سطح مرکز با همکاری اداره ملی احصائیه و معلومات از برنامه‌های اساسی سال ۱۳۹۹ ریاست عمومی خزینه تقاعد است.
بر اساس حکم شماره ۲۸۵۵ ریاست جمهوری: «وزارت‌ها، ادارات دولتی، موسسات بین‌المللی و سکتور خصوصی، نمی‌توانند سیستم جداگانه ثبت و شناسایی بایومتریک را ایجاد و معلومات بایومتریک را جمع آوری و نگهداری نمایند مگر با موافقه قبلی اداره ملی احصائیه و معلومات.»
رییس عمومی خزینه تقاعد گفت با نظر داشت آن حکم ریاست جمهوری، اداره ملی احصائیه و معلومات در همکاری با وزارت مالیه روند اخذ با یومتریک و نوسازی سیستم تقاعد را طی تفاهمنامه ای به پیش می‌برند.
او هدف از این تفاهمنامه را تثبیت هویت دقیق و شناسایی بازنشستگان و بازماندگان آنها با استفاده از تکنولوژی عصری و پیشرفته و ایجاد شفافیت بیشتر در روند اسناد تادیه حقوق متقاعدین و تسریع روند عرضه خدمات بهتر به آنان عنوان کرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا