آخرین اخباراجتماعافغانستان

بازگشت نزدیک به ۲۵هزار پناهجو از ترکیه در ده ماه

آمار ارائه شده از سوی وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان کشور نمایانگر این موضوع است که از آغاز سال روان میلادی تاکنون، نزدیک به ۲۵ هزار پناهجو از ترکیه به کشور بازگشته است.


آمار ارائه شده از سوی وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان کشور نمایانگر این موضوع است که از آغاز سال روان میلادی تاکنون، نزدیک به ۲۵ هزار پناهجو از ترکیه به کشور بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که از اول سال جاری میلادی تاحال، نزدیک به ۲۵هزار داوطلب بازگشت، از ترکیه به کشور برگشت کرده است.
محمدرضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین به رسانه‌ها گفته است: از اول سال ۲۰۱۹ تا هنوز اینها یک برگه برگشت داوطلبانه در سفارت افغانستان در انقره امضا می‌کنند و مطابق همان برگه که اخذ می‌کنند از سفارت، به عنوان یک برگشت‌کننده داوطلبانه در وزارت امور مهاجرین ثبت می‌شود.
آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی مهاجرت اما، با ارقام وزارت مهاجرین کشور متفاوت است.
در آمار این سازمان که چهارشنبه نشر شد، گفته شده که از آغاز سال روان میلادی تا اوایل همین هفته، ۲۱هزار و ۳۶۴ پناهجو از ترکیه به کشورشان برگشته‌اند.
وزارت مهاجرین آمار پناهجویان کشور را در ترکیه نزدیک به ۱۲۰ هزار نفر اعلام کرده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا