آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

بانک جهانی آزادسازی ۲۸۰ میلیون دالر پول مسدودشده افغانستان را تأیید کرد

خبرگزاری دید: تمویل‌کنندگان صندوق بازسازی افغانستان روی آزادسازی ۲۸۰ میلیون دالر از پول‌های منجمدشده به سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به مردم افغانستان را تأیید کرده است.

به نقل از رویترز، بانک جهانی روز گذشته اعلان کرد که کشورهای کمک‌کننده صندوق بازسازی افغانستان توافق کردند ۲۸۰ میلیون دالر از پول‌های مسدودشده را به برنامه جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد انتقال یابد.
بانک جهانی در بیانیه‌ای گفته است که ۱۸۰ میلیون دالر این پول به برنامهٔ جهانی غذا برای تامین خدمات غذایی و ۱۰۰ میلیون دالر آن به صندوق حمایت از کودکان ملل متحد برای ارایه خدمات صحی ضروری انتقال خواهد شد.
در بیانیه بانک جهانی آمده است: این تصمیم اولین گام برای استفاده مجدد از وجوه صندوق بازسازی افغانستان برای ارایه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان در این زمان حساس است.
بانک جهانی گفته است که با این هزینه یونیسف می‌تواند برای ۱۲.۵ میلیون نفر خدمات صحی اولیه و ضروری را فراهم آورد و افزون بر آن زمینهٔ واکسین یک میلیون نفر را فراهم کند.
در همین حال، سازمان جهانی غذا با این پول برای ۲.۷ میلیون نفر کمک غذایی تهیه می‌تواند و برای نزدیک به ۸۴۰ هزار مادر و کودک مواد تغذیه‌‌ای فراهم خواهد کرد.
گفتنی است که گروه بین‌المللی بحران با نشر گزارش تازه‌ای گفته است که اگر جامعۀ جهانی مساعدت اقتصادی را به افغانستان افزایش نبخشد، تلفات افغان‌ها در اثر گرسنگی و قحطی ناشی از بحران موجود بیشتر از تلفات جنگ ۲۰ سال اخیر در آن کشور خواهد بود.
صندوق بازسازی افغانستان از سوی ۳۴ نهاد و کشور کمک‌کننده حمایت و توسط بانک جهانی مدیریت می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا