آخرین اخبارورزش

بایسکل‌سواران افغانستان به ترکیه رسیدند

تیم بایسکل‌رانی افغانستان پس از گذشتن از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان از طریق مرز ترک گوزو وارد خاک ترکیه شدند.


تیم بایسکل‌رانی افغانستان پس از گذشتن از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان از طریق مرز ترک گوزو وارد خاک ترکیه شدند.

به گزارش خبرگزاری دید، تیم بایسکل‌رانی کشور پس از عبور از گمرک گرجستان از طریق مرز ترک گوزو وارد خاک ترکیه شدند.
این تیم با پیمودن ۲۰۳۶ کیلومتر مسیر کوهستانی و صعب‌العبور منتهی به شهرهای قارص ارزروم به شهر اشکیل توقف کردند.
این ورزشکاران به تاریخ ۳۰ حمل از هرات حرکت کرده و با عبور از کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان به مقصد اصلی شان که خاک ترکیه است، رسیدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا