آخرین اخبارافغانستانسیاستفرهنگ عامه

جمعیت اسلامی:

با عاملان تفرقه‌افکنی در مورد زبان فارسی برخورد قانونی شود

جمعیت اسلامی در واکنش به درج زبان فارسی با دو نام فارسی و تاجیکی در فورم ثبت نام برای دریافت شناسنامه برقی، با نشر اعلامیه‌ای خواستار برخورد قانونی با عاملان این موضوع شده و زبان فارسی را عنصر اساسی بنای کاخ وحدت ملی کشور خوانده است.


به گزارش خبرگزاری دید، جمعیت اسلامی از حکومت خواسته است که عاملان تفرقه‌افکنی را در باره زبان فارسی که عنصر اساسی بنای کاخ وحدت ملی و زبان حوزه تمدنی ما است، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
در فورم ثبت نام دریافت شناسنامه‌های برقی زبان فارسی با دو نام فارسی و تاجیکی در جمع زبان‌های خارجی درج شده بود که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
متن کامل اعلامیه:
اعلامیۀ جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به خارجی خواندن زبان فارسی و تاجیکی
زبان فارسی دری عنصری اساسی دربنای کاخ وحدت ملی
زبان فارسی و تاجیکی در فرم تذکرۀ الکترونیک از سوی ریاست عمومی احصاییۀ مرکزی در ردیف زبان‌های خارجی فهرست شده و از زبان دری جدا تلقی گردیده است؛ درحالی که زبان فارسی و فارسی دری و دری اسم‌هایی برای یک مسمی است و هرنوع جدا انگاری ماهوی میان مسمیات این سه اسم جفایی است بر پیکرۀ استوار فرهنگ و تمدن افغانستان و تطاولی است بر وحدت ملی مردمان این سرزمین.
دربیش از هزار سال، زبان فارسی دری درسرزمین ما وسر زمین‌های همجوار آن زبان فرهنگ وتمدُن و ادبیات مردمان آن ها بوده است؛ اما درکشورما زبان فارسی، یا دری، یا فارسی‌دری درکنار این که زبان فرهنگ وتمدن و ادبیات مردمان آن است؛ عنصری اساسی ومهم دربنای کاخ وحدت ملی آن نیز به شمار می‌رود. بیشترینه فرآورده‌های دانشمندان و ادیبان وشاعران این دیار در درازای بیش از یک هزار سال درعرصه‌های گوناگون فرهنگ و معارف انسانی به زبان فارسی‌دری عرض وجود کرده است و اکنون نیز زبان فارسی‌دری افزون بر زبان فرهنگ و تمدن این دیار بودن، وسیلۀ همدلی وتبادل افکار و آرا میان مردم باهم برادر این سرزمین است؛ لهذا هرنوع کاستن ازاهمیت زبان فارسی درافغانستان نه تنها بی‌اعتنایی به ارزش‌های فرهنگی و تمدنی این کشور دانسته می‌شود بلکه آسیب وزیان رسانیدن به وحدت ملی مردم شریف آن نیز تلقی می‌گردد.
جمعیت اسلامی افغانستان درضمن این که بر وفق قانون اساسی کشورمان به همه زبان‌ها و خرده فرهنگ‌های موجود در جامعۀ خویش احترام می‌ورزد و بالندگی و رونق آن‌ها را موجب بالندگی و درخشش فرهنگ و تمدن این کشور می‌داند؛ دامن زدن به تعصبات زبانی و قومی را که منجر به تفرق و گسست اجتماعی در میان مردم ما می‌شود محکوم می‌کند و از این باب از مقامات ذیصلاح دولتی و حکومتی می‌خواهد که در بارۀ چنین مسائل مهم ملی توجه داشته باشند و دست‌های پنهان و پیدای مخرب وحدمت ملی در کشور را کوتاه سازند و به ویژه در اوضاع و احوال کنونی که ملت
بزرگ افغانستان بیشتر از پیش به وحدت و همدلی و همراهی وهمرأیی نیاز دارد.
بناءً جمعیت اسلامی افغانستان از مقامات ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهد عاملان این تفرقه‌افکنی در باب زبان فارسی دری یکی از دو زبان رسمی کشور؛ پشتو و دری را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند تا مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند.
جمعیت اسلامی افغانستان شورای رهبری دفتر مرکزی– کابل ۲۱ میزان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا