آخرین اخباراسلایدشوافغانستانروند صلحسیاست

رییس جمهور غنی:

برای تحقق صلح نقشه راه داریم

رییس جمهور غنی عصر روز گذشته(پنجشنبه۷حوت) در بحث ملی جوانان تحت عنوان «اعمار صلح، دولت سازی و بازار سازی» اشتراک کرده و تاکید کرد که صلح یک رویا نیست و دولت برای رسیدن به آن برنامه و نقشه راه دارد.

رییس جمهور غنی عصر روز گذشته(پنجشنبه۷حوت) در بحث ملی جوانان تحت عنوان «اعمار صلح، دولت سازی و بازار سازی» اشتراک کرده و تاکید کرد که صلح یک رویا نیست و دولت برای رسیدن به آن برنامه و نقشه راه دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، در این بحث در نخست برخی جوانان نتیجه بحث‌های شان را با رییس جمهور شریک ساختند.
آنان خواست جوانان را در خصوص صلح، حفظ جمهوریت و دستاوردها، تامین حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان، پاسداری از ارزش‌های قانون اساسی، ایجاد فرصت‌های بیشتر به جوانان، وحدت ملی، برقراری آتش‌بس، اجماع سیاسی و ملی، عدالت اجتماعی، قاطعیت بیشتر در راستای مبارزه با فساد، مارکیت سازی، اهدای قرضه‌ها به جوانان متشبث، حاکمیت قانون و تطبیق اصل مکافات و مجازات بیان کردند.
رییس جمهور غنی از نظم، دسپیلن، تعهد و دیدگاه وسط و درازمدت جوانان ابراز امتنان کرده، گفت که جوانان بزرگترین و بهترین نسل تاریخ معاصر افغانستان‌اند.
رییس جمهور با اشاره بر این که بزرگترین ظرفیت جوانان کار تیمی است و دیدگاه شان دراز مدت و طولانی می‌باشد، گفت که جمهوریت مهمترین مسئله بوده و قدرت از مردم است و به ارادۀ آنان از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌گردد.
وی افزود که صلح آرزو نیست، بلکه یک هدف بوده و برای تحقق آن نقشۀ راه داریم. حق بنیادی یک جامعه زندگی در صلح می‌باشد و ۴۰ سال می‌شود که این حق از مردم افغانستان غصب شده است.
رییس جمهور گفت که نقشۀ راه صلح ما تنها مذاکرات با طالبان نیست، بلکه ما از دنیا ضمانت می‌خواهیم و هیچ کسی حق ندارد که در خاک ما مداخله کند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش با اشاره بر این که ماحول ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح آماده است، اما باید با تدبیر و دقت عمل کنیم، گفت که آرزوی بنیادی ما ختم خشونت ۴۰ ساله در کشور است و خشونت را به هر نامی که باشد دیگر اجازه نمی‌دهیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا