آخرین اخبارافغانستانسیاست

برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات از همۀ توان و امکانات کار خواهیم گرفت

از روز جهانی دسترسی به اطلاعات تجلیل و از قانون دسترسی به اطلاعات بعنوان بهترین قانون بعد از ظهر دیروز در کابل بزرگداشت به عمل آمد.


از روز جهانی دسترسی به اطلاعات تجلیل و از قانون دسترسی به اطلاعات بعنوان بهترین قانون بعد از ظهر دیروز در کابل بزرگداشت به عمل آمد
به گزارش خبرگزاری دید، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهور گفت: سازمان دهی چرخش آزاد اطلاعات وظیفۀ اصلی حکومت است که بدون آن هرگز نمی‌توان به آزادی بیان دسترسی پیدا کرد.
وی افزود:با همۀ کاستی‌ها و چالش‌های پیش رو، من امروز از آدرس رهبری حکومت وحدت ملی به شما و تمام مردم افغانستان مخصوصاً رسانه‌ها و جامعۀ مدنی اطمینان می‌دهم که برای تطبیق احکام قانون دسترسی به اطلاعات از همه توان و امکانات خود کار خواهیم گرفت.”
دانش از ادارات شامل در ساحه تطبیق این قانون خواست که تطبیق این قانون را در اولویت کار خود قرار داده و بدانند که در صورت عدم تطبیق این قانون، همه ادعاهای دیگر در مورد شفافیت و مبارزه با فساد بی معنا خواهد بود.
معاون دوم ریاست جمهور تصریح کرد که مردم ما نیز از آن دسته ملت‌هایی است که متأسفانه در تاریخ کهن و معاصر خود کمتر فرصت یافته که از حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند و در بیشتر مقاطع تحت فشار استبداد به سر برده و صدایش معمولاً در گلو خفه شده است.
وی بیان داشت:« امروز واقعا باید خرسند و سرافراز باشیم که یک بستر مناسب سیاسی و حقوقی فراهم شده تا بار دیگر مردم بتوانند آزادانه نفس بکشند و آزادانه نظریات و عقاید خود را بیان کنند.»
معاون رییس جمهور با اشاره به این که حق دسترسی به اطلاعات جزئی از حقوق بشری افراد است، گفت که در پیوند به این حق طبیعی می‌توان گفت که مواد مربوط به آزادی بیان یعنی مواد ۲۴ و ۳۴ و ۵۰ قانون اساسی از مواد طلایی قانون اساسی ما است.
در ماده ۲۴ قانون اساسی افغانستان بر اصل آزادی به عنوان یک حق عمومی انسان و غیر قابل تعرض تأکید و آزادي حق طبيعي انسان پنداشته شده است.
در ماده ۳۴ قانون اساسی تصریح شده است:« آزادی بيان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيلۀ گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد»
دانش با استناد به ماده ۵۰ قانون اساسی گفت:« اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه حدودی ندارد.»
وی می‌گوید: اگر منصفانه قضاوت شود، موقف حکومت افغانستان هم در طول ۱۷ سال اخیر در رابطه با آزادی بیان، قابل ستایش است.
معاون رییس جمهور بیان داشت که بدون حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان هرگز نمی‌تواند به صورت واقعی و عینی رعایت و عملی شود.
وی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را دو عنصر مکمل همدیگر دانست.
قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان با کسب ۱۳۹ امتیاز در جهان، مقام اول را به‌دست آورده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا