آخرین اخبارافغانستاناقتصاد و توسعه

برای هزاران تن در هرات دسترسی به خدمات صحی آسان شد!

با بهره برداری از تأسیسات الحاقیه مرکز صحی اساسی ولسوالی کهسان هرات، دسترسی هزاران تن از باشنده‌گان ولسوالی کهسان به خدمات صحی اساسی آسان شد.


با بهره برداری از تأسیسات الحاقیه مرکز صحی اساسی ولسوالی کهسان هرات، دسترسی هزاران تن از باشنده‌گان ولسوالی کهسان به خدمات صحی اساسی آسان شد.
به گزارش خبرگزاری دید، این تأسیسات روز گذشته از سوی محی‌الدین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت هرات و شماری از مقامات افتتاح شد.
داکتر آصف کبیر معاون ریاست صحت عامه هرات می‌گوید: تأسیسات جدید شامل اعمار بخش ولادی-نسایی، بخش تغذی، لابراتوار، اتاق محافظین، پارکینگ وسایط و دیوار احاطوی مرکز صحی اسلام قلعه می‌باشد که با هزینه شانزده میلیون افغانی ساخته شده است.
آقای کبیر افزود، مرکز صحی کهسان و اسلام قلعه نیز در آینده نزدیک ارتقا پیدا می‌کند تا امکان اجرای عملیات‌های جراحی در آن مهیا شود.
درین میان، محی‌الدین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت هرات نیز از افتتاح این تأسیسات ابراز خرسندی نمود، ولی تاکید کرد که توجه به بهبود وضعیت زنده‌گی مردم در مناطق روستایی یکی از اولویت‌های اساسی کار مقام ولایت است.
آقای نوری، از باشنده‌گان ولسوالی کهسان نیز به خاطر همکاری شان در زمینه تأمین امنیت ابراز قدردانی نمود و گفت:« تامین امنیت واقعی بدون همکاری مردم ناممکن است.»
او همچنان با اشاره به اقدامات جدی و اساسی دولت افغانستان در راستای استقرار صلح کشور، از مردم نیز خواست تا ازین برنامه‌ها حمایت جدی کرده و هر یک از شهروندان منحیث مبلغین صلح عمل کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا