آخرین اخباراجتماعافغانستانزنان

والی غور:

برای کاهش خشونت علیه زنان باید همه تلاش کنند

جلسه ماهوار دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در غور روی مسئله منع خشونت علیه زنان در فیروزکوه با حضور والی غور برگزار شد.جلسه ماهوار دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در غور روی مسئله منع خشونت علیه زنان در فیروزکوه با حضور والی غور برگزار شد.
در این جلسه، به کاهش خشونت علیه زنان تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری دید، غلام ناصر خاضع والی غور گفت: هیج جای دنیا خشونت علیه زنان صفر نشده کماکان وجود دارد.
وی افزود، در کاهش خشونت علیه زنان همه افراد جامعه تلاش ‌کنند.
والی غور گفت: مردم کشور ما که مسلمانند در جامعه اسلامی ایجاب می‌کند که به نحوی از انحا خشونت کاهش یابد.
در جامعه‌ای که ظلم، ستم و زورگویی علیه زنان باشد بر علاوه این که اهدافش زن ستیزی است نمی‌توان جامعه انسانی گفت بلکه به جامعه بهایم توصیف می‌شود.
والی غور تاکید کرد تا اعضای کمیته طبق دستورالعمل در پرتو ارشادات اسلامی در کاهش خشونت از طریق برنامه‌های مفید و طرح‌های معقول اقدام عملی نمایند.
در ادامه جلسه، اعضای جلسه رویدادها، قضایا، کارکردها و اجراآتی که به عمل آوردند گزارش دادند.
در این میان، ریاست امور زنان غور در طی دوماه گذشته از ثبت ۱۷ قضیه خشونت، ریاست سارنوالی استیناف از بررسی ۶ قضیه، ریاست صحت عامه از ۳۲ قضیه لت‌وکوب و ارایه مشوره‌های حقوقی به خانم‌ها متضرر، خبر دادند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا