آخرین اخباراسلایدشوافغانستانخبر های مهمسیاستصلح

محمودی:

برگزاری انتخابات با کمیسیون کنونی برای هیچ طرف پذیرفتنی نیست

سید علی‌رضا محمودی رییس شورای رهبری «توافق ملی و تغییر» می‌گوید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نتیجه حاصله از آن با کمیسیون کنونی و ساختار فعلی آن برای هیچ طرف در جامعه افغانستان پذیرفتنی نیست.

سید علی‌رضا محمودی رییس شورای رهبری «توافق ملی و تغییر» می‌گوید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نتیجه حاصله از آن با کمیسیون کنونی و ساختار فعلی آن برای هیچ طرف در جامعه افغانستان پذیرفتنی نیست.
به گزارش خبرگزاری دید، سید علی‌رضا محمودی رییس شورای رهبری «توافق ملی و تغییر» که در یک رسانه نسبت به تیم‌های انتخاباتی، کارنامه حکومت وحدت ملی و کمیسیون انتخابات و ساختار آن کمیسیون صحبت می‌کرد، گفت:« با این کمیشنرها و با این ساختار فعلی به هیچ وجه نمی‌توانید به انتخاباتی که مورد قبول مردم افغانستان باشد، برسید.»
آقای محمودی رهبران حکومت وحدت ملی را مقصر بی‌تدبیری و بی‌کارگی کمیسیون‌های انتخاباتی دانسته افزود که هر دو رهبر حکومت وحدت ملی در انتخاب کمیشنران سهیم هستند.
محمودی:«هردو رهبر حکومت وحدت ملی در انتخاب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نقش داشتند به اساس سهمیه شان آمدند و این ها را انتخاب کردند و شریک در بی‌تدبیری‌ها و بی‌کارگی‌های کمیسیون انتخابات هستند. حالا این‌ها آمدند همه را به گردن کمیسیون‌ها انتداختند، اعضای کمیسیون را کی انتخاب کرده است؟ این حکومت است که باید پاسخگو باشد.»
رییس شورای رهبری توافق ملی و تغییر همچنان نسبت به کارکرد حکومت وحدت ملی در چهارونیم سال در قدرت بودن انتقاد کرده و افزود که هر دو رهبر در تطبیق مفاد موافقت‌نامه تشکیل این حکومت ناکام بود.
او گفت:« آنچه را که در موافقت نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی بود، هیچ کدام آن تحقق پیدا نکرد. ما مشکلات زیادی را در این حکومت داشتیم. حکومت نتوانست تعهداتی را که هم به جامعه جهانی داده بود و هم به مردم افغانستان در ادامه پروسه‌های دمکراتیک، متاسفانه هیچ کدامش را درست اجرا نکردند. ما شاهد این بودیم که باید طبق موافقت‌نامه، در دوسال این‌ها لویه جرگه را ایجاد می‌کردند و تغییر در ساختار نظام می‌آمد، این کار نشد.»
آقای محمودی در مورد تکت‌های موجود انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت که خیلی از تکت‌های انتخاباتی در اثر نارضایتی از رهبران حکومت وحدت ملی به وجود آمده و نیروهاي سیاسی کشور پراکنده شده است.
به باور او، برخی تکت‌های انتخاباتی ضعیف بوده و در اثر نارضایتی از رهبران حکومت وحدت ملی به وجود آمده است و این نشان دهنده عدم کارایی حکومت در عرصه‌های قانون‌گذاری، امنیت، تعهد و «دولت‌سازی» است که نیروهای سیاسی کشور در تکت‌های مختلف پراکنده شده‌اند.
او می‌افزاید که در طول هژده سال گذشته، میلیاردها دالر به کشور سرازیر شده ولی تاکنون کمیسیون‌ انتخاباتی در هنگرهای پل‌چرخی هست و مکان مناسبی ندارد؛ چون سیستم سیاسی کشور به ساختارسازی باورمند نبوده و عمداً این چنین گذاشته تا هر وقت بتواند در نتیجه آرا و کار کمیسیون‌های انتخاباتی دخل و تصرف کند.
این چهره سیاسی افزود: به دليل بی‌تدبيری وعدم اعتبار كميسيون و اعتماد به حكومت، بعضی شائبه‌هایی وجود دارد كه حكومت موقت ايجاد شود تا انتخابات را برگزار كند.
با این همه، تمام جوانب سیاسی بر اصلاح نظام انتخاباتی تاکید می‌کنند، ولی این که در این نظام دگرگونی بنیادین خواهد آمد یا نه، پرسشی است که تنها گذشت زمان می‌تواند به آن پاسخ دهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا